90 miljard

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Verdienmodel of dienmodel?

Van een parasitaire kenniseconomie naar een kenniseconomie met reële toegevoegde waarde

Een essay van André Nijsen

Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Deze samenwerking noemen we de 'ijzeren driehoek'. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar bestuur die de samenleving jaarlijks bij benadering 90 miljard euro kosten. Dat doen zij door verdienmodellen centraal te stellen – hoe kan ik zoveel mogelijk eigen voordeel halen uit de klant, de consument, de patiënt - in plaats van dienmodellen: hoe kan ik zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren aan mijn klant, consument of patiënt? Er valt veel te winnen als we er in slagen om de kennis en kunde van deze hoog opgeleide beroepsgroepen zodanig in te zetten dat we er met zijn allen maatschappelijk voordeel uit kunnen halen. De uitdaging is om van verdienmodellen weer dienmodellen te maken.

Ga naar het hele essay (PDF)  figuur eenvoud 
Ga naar een verkorte en gepopulariseerde versie 
PDF-kopie van artikel in FD 13-9-2013

Ga naar een samenvattende blog
Zie een korte blog over de orde van grootte van 90 miljard

Dit onderwerp maakt deel uit van het thema EENVOUD van het NPI

De groenteboer, de slager en de radio

De werking van de ijzeren driehoek uitgelegd aan de hand van alledaagse voorbeelden.
 

Van ijzeren driehoek naar gouden cirkel

Een vervolg door Peter Schuttevaar: Hoe de overheid met regels dichtslibt en hoe de ambtenaren het tij kunnen keren.
Een al te grote belangenverstrengeling tussen politiek, experts en uitvoerders noemt André Nijsen de 'ijzeren driehoek'. Daar kunnen ambtenaren iets tegen ondernemen door de contacten tussen deze partijen beter te reguleren (de gouden cirkel).

Ga naar het volledige artikel van Peter,  naar een korte versie of naar een PDF-kopie van het artikel in het FD op 26-10-2013.

Verdere activiteiten

Het NPI gaat met iedereen die mee wil doen aan de slag om de ijzeren driehoek aan te pakken. Samen met jou willen we tot een aanmerkelijke reductie van de omvang van de parasitaire economie komen. Daartoe willen we bijvoorbeeld veel events organiseren waar we deelgebieden van de parasitaire economie in kaart brengen. Een deelgebied kan bijvoorbeeld de energiesector zijn, de arbeidsmarkt of het innovatiebeleid. En dan gaan we per deelgebied een oplossing bedenken voor hoe we die parasitaire activiteiten kunnen ombouwen naar constructieve activiteiten. 

Wellicht wil jij ook een ‘event’ organiseren voor jouw vakgebied? Of een training of een project? Registreer je dan bij ons (via de inlogknop rechtsboven) en schrijf een eerste blog! Mailen kan natuurlijk ook.