Basisinkomen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Het NPI streeft naar vereenvoudiging en naar beleid dat doelen van meerdere partijen tegelijk kan dienen.

Wij zijn een netwerk zonder politieke kleur dat zich bezig houd met het vereenvoudigen van beleid. Wij denken dat er buiten de gebruikelijke partij politieke standpunten nog een wereld van maatregelen te winnen is. Wij streven naar overkoepelende maatregelen die de belangen van politieke partijen bijeenbrengen, veel meer dan naar maatregelen waarmee een partij zich van anderen denkt te onderscheiden. 

Wij zien het basisinkomen als zo'n overkoepelende maatregel. Wij beschouwen het in eerste instantie als een vereenvoudiging van beleid en zijn geboeid door de effectiviteitsvraagstukken die daarbij spelen. Bij ons staat dus altijd belangrijk, hoe een dergelijk idee vanuit diverse partijpolitieke stromingen een acceptabele oplossing zou kunnen zijn voor tot nu toe lastig opliosbare maatschappelijke problemen.

In het NPI bestaat een specifieke groep NPI basisinkomen.
Binnen het programma van die groep wordt ook gewerkt aan een overzicht van Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.
Zie ook het Voorstel voor een onderzoekprogramma in hoofdlijnen m.b.t. de invoering van een basisinkomen

Bijdragen aan het thema EENVOUD verband houdende met het basisinkomen:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 Zie voor meer informatie over het onderwerp Basisinkomen ook de website van de Vereniging Basisinkomen en de website van het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.