Beleidsanalyse

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

logo_analyse4.jpg Deze rubriek is bedoeld voor korte analyses van bestaand of voorgenomen beleid.
Ieder wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren. Zet een blog op de pagina opinie en vraag de site-beheerder een vermelding met link in deze rubriek te maken!

Het voorkeurs-stramien voor een beleidsanalyse is een beschouwing waarin het volgende aan de orde komt:

  • Wat is het maatschappelijk probleem dat men wil bestrijden?
  • Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun belangen?
  • Wat zijn de neveneffecten van dit beleid?
  • Beoordeling op 5 criteria (doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtvaardigheid, consistentie, eenvoud)
  • Wat gaat er goed, wat moet beter, waar kan beter mee worden gestopt?

 

De volgende bijdragen zijn tot nu toe verschenen:

Belastingvoordelen zuinige auto’s, Peter van Hoesel, 8-8-2012

Rookverbod op de werkplekPeter van Hoesel, 6-9-2012

Innovatiesubsidies voor het bedrijfslevenPeter van Hoesel, 13-5-2013