Fluïde democratie – lost dit de problemen van het NPI op?

Fluïde democratie – lost dit de problemen van het NPI op?

Op de website van Ambtenaar 2.0 publiceerden Albert Meijer en Davied van Berlo een ontwerp-artikel met als titel Fluide Democratie: Combineren van Oude en Nieuwe Democratie.
Het ontwerp-artikel  focust zich blijkens de inleiding sterk op het systeem van vertegenwoordiging, hoewel de titel  het hele systeem democratie als onderwerp suggereert.

Problemen

Er worden door de auteurs drie problemen geïdentificeerd:

  • Het huidige systeem geeft onvoldoende prioriteit aan digitale issues. Het publieke domein is steeds meer een virtueel domein maar de karakteristieken van dit domein worden in het huidige systeem onvoldoende onderkend en onvoldoende gewaardeerd.
  • Het huidige systeem biedt geen mogelijkheid tot differentiatie. Men kan nu slechts stemmen op een partij terwijl het mogelijk is dat een kiezer het op sommige punten met de ene partij eens is en op andere punten weer met een andere partij.
  • Het huidige systeem is te traag. Men geeft via zijn/haar stem een mandaat voor vier jaar terwijl de kiezer niet kan voorzien welke issues volgend jaar al gaan spelen. Een sneller systeem is wenselijk en mogelijk via digitale referenda en polls.

De drie genoemde problemen zijn herkenbaar, maar er zijn er meer.
Het Netwerk Politieke Innovatie noemt in de missie vier problemen aan de huidige politieke besluitvorming:

a)    Beleid wordt niet (voldoende) in samenwerking met burgers en bedrijven gevormd; waarbij een enorm potentieel aan kennis en kunde ongebruikt blijft

b)    Bestaand beleid van het oude stempel leidt tot veel bureaucratie met hoge uitvoeringskosten en lage maatschappelijke meerwaarde

c)     Er vindt veel ad hoc (en te gedetailleerde , op uitzonderingen gerichte) beleidsontwikkeling plaats waarbij ondanks hoge beleidsontwikkeling/ wetgevingskosten geen integrale en duurzame oplossingen worden gecreëerd voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken. 

d)    Beleidsvorming is te weinig gebaseerd op een lange termijn visie op de moderne samenleving en teveel op traditionele politieke standpunten en op handhaving van belangen en machtsposities

Antwoorden

In het ontwerp-artikel worden twee bewegingen (Piratenpartij en G500) en een methodiek (Liquid Feedback) genoemd als (pogingen tot) antwoorden op de drie door de auteurs aangedragen problemen. Steeds met enthousiasme over de kansen die geboden worden, maar ook met aarzelingen, bedenkingen en zelfs fundamentele bezwaren.

De auteurs voorspellen dat de twee bewegingen het op termijn niet zullen redden en dat Liquid Feedback geen overheersende methodiek zal worden.  Wel zullen op wat voor manier dan ook partijen meer aan ledenraadplegingen gaan doen.

Voor wat betreft de probleem zoals het NPI deze beschrijft denk ik dat je de punten a) en d) mede kunt aanpakken met nieuwe technologieën (zoals Liquid Feeback), maar er zullen ook veranderingen bij de actoren in de besluitvormingsprocessen plaats moeten hebben om met name de problemen onder b) en c) (maar deels ook d)) te verhelpen of in elk geval te verkleinen.

Verspreid het woord!

Verder moet ik glimlachen bij het cursieve voorafje bij het ontwerp-artikel! De discussie op internet moet naar een breder publiek, staat daar.
En dat doen de auteurs dan door activiteiten op internet te laten uitmonden in een ouderwetse publicatie in het papieren tijdschrift Bestuurswetenschappen! Terwijl met name  G500-voorman Sywert van de Lienden al regelmatig vaste gast was in actualiteitenprogramma’s op TV.

Maar een constructief antwoord hoe het bredere publiek of een relevante doelgroep bereikt kan worden, heb ik ook niet.
Ter illlustratie: als stuurgroep NPI hebben we een mooi stuk gemaakt over arbeidsmarktbeleid. Is gepubliceerd op de website, daar bleef het bij. We hebben er bijvoorbeeld vanaf gezien het stuk toe te voegen aan de stapel ongelezen post bij de informateurs Kamp en Bos.

26 oktober 2012

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers