Wij Thorbecke en Platform Bestuurlijke Innovatie

Wij Thorbecke en Platform Bestuurlijke Innovatie

WijThorbecke is een initiatief van het Platform Bestuurlijke Innovatie.
Op de website van het PBI verwoordt men het doel als volgt:
PBI 2.0 zoekt naar een nieuwe samenwerking tussen politiek en betrokken burgers zoals jij. Ons bestaande poltiek-bestuurlijke systeem dreigt vast te lopen. We staan voor een nieuw tijdperk vol bedreigingen maar ook voor een tijdperk van grote kansen.

Een recent initiatief is WijThorbecke. Volgens de website van het PBI 2.0:
WijThorbecke is het project waarin jij en wij samen een politiek-bestuurlijk systeem uitvinden. Een systeem dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Een initiatief zonder politieke kleur. Wij zoeken naar oplossingen voor concrete problemen niet naar nieuwe ideologieën. WijThorbecke bundelt de talenten, vaardigheden en kennis van betrokken burgers, wetenschappers, ondernemers en jongeren in drie denktanks met als doel te komen tot een optimaal voorstel dat via een massaal ondersteund burgerinitiatief aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Wij Thorbecke is een groot opgezet project dat in vier golven met o.a. drie breed samengestelde denktanks het Nederlandse politiek systeem wil aanpassen door verbouwing, renovatie en/of nieuwbouw.

Er is op 12 december 2012 een startbijeenkomst in Utrecht. Niet duur, want o.a. gesponsord door Ronald van den Hoff, de geestelijke vader van Society 3.0.

Zie ook de interessante links met lezenswaardige zaken die vermeld worden door WijThorbecke en het PBI 2.0

Al  met al een boeiend en spannend initiatief. Ik ben er bij op 12 december!

Opvallend accentverschil  tussen de benadering van WijThorbecke en het NPI is dat zij zich sterk richten op het systeem, terwijl wij als NPI willen uitdagen en stimuleren tot innovatie van de huidige procesaanpak. Onze aanpak is schoorvoetend zoekend, Wij Thorbecke komt met een ver uitgewerkte aanpak die over ongeveer een jaar tot een voorstel aan de Tweede Kamer moet leiden.
Wij schieten tot nu toe niet op, maar WijThorbecke loopt het risico een voorhoede te vormen die los gezongen raakt van degenen (burgers en politici) die het niet zo snel kunnen volgen. Het accent leggen op het systeem moet ook vooral niet te absoluut worden. Volgens René Jansen worden organisaties organismen, dat betekent ook dat systemen als harde verschijnselen hun betekenis verliezen. Met een open oog voor deze risico’s komt WijThorbecke mogelijk een heel eind!

3 december 2012

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Reyer Brons
   Reyer Brons 2506 dagen geleden

   Zie ook mijn blog en de reacties daarop naar aanleiding van de startbijeenkomst.

   • Marcel Krassenburg
    Marcel Krassenburg 2538 dagen geleden

    Reyer,

    Dan een nieuwe poging :-) Ik denk dat je het met mij eens bent dat het voor fysieke systemen (zoals de auto) wel van toepassing is. Een T-Ford hadden we met "procesverbetering" nooit op het niveau van een moderne Focus kunnen laten presteren. Dan is daarna de vraag of je naar organisaties en samenwerken van mensen ook als systeem kan kijken. Niet om het te degraderen tot een kil technocratisch ding maar om het beter te kunnen analyseren en aan te passen. Systeemleer gaat primair uit van de functie van iets, en met welke vorm dit het beste wordt gerealiseerd. En van de omgeving waar het systeem aan bijdraagt, de structuren die bepaald gedrag versterken (het flexibel maken of juist robuust), de meestal aanwezige gelaagdheid van sturen, uitvoeren en ondersteunen. Zie Synalyse van Patrick Savalle. Als je zo kijkt naar de stelsels waaruit onze samenleving is opgebouwd heb je naar mijn idee een betere kans om geschikte verbeteringen te vinden. Stelsels zoals de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, ondernemersklimaat, etc. Zet de vraagstukken in die themagebieden centraal, niet de overheid en ook niet (alleen) de burger. De vraagstukken ontstaan door het gedrag van systemen/stelsels én mensen.

    Zeker is het waar dat veel systeemaanpassingen verslechteringen zijn gebleken. Maar dat is vooral een waarschuwing en pleit voor beter bedenken en ontwerpen.

    Het is natuurlijk lastig om de mens of organisaties als systeem te zien. Ze zijn zo flexibel dat ze heel veel functies kunnen invullen, dat is bij een auto beperkter. Ook het gedrag (systeem in werking en interactie met zijn omgeving) en de ingrepen op het gedrag zijn veel moeilijker voorspelbaar.

    Ik ben wel gefascineerd door de uitspraak "organisaties worden organismen". Dat past in de lijn van 2.0, horizontale samenwerking, ronde tafels en de mens centraal. Dit staat echter nog steeds haaks op het huidige functioneren van de maatschappij, dat immers bestaat uit en groot profijt heeft van doelgerichte samenwerking binnen tijd en geld. Organisaties hebben richting, kiezen binnen de beperkte middelen en hebben hiërarchische aansturing. Een organisme ontwikkelt zich voor zover zijn omgeving het toe laat, met precies de middelen die voorhanden zijn en zonder totaalsturing. Ik zie onze maatschappij - met de wereldwijde concurrentie - nog niet op grote schaal omvormen naar een organisch model. Mijn insteek is om het te zoeken in systemen waar de mens de professional is, met vakmanschap op de juiste plaats en beter resultaatgericht samenwerken. 

    Het lijkt mij leuk om je woensdag te ontmoeten. Ben ook erg benieuwd wat het ons brengt.

    • Reyer Brons
     Reyer Brons 2539 dagen geleden

     Marcel,

     Je overtuigt me niet helemaal. De crux zit in je zinsnede 'systeeemaanpassingen zijn grote verbeteriingengen'. Ik denk dat veel systeemaanpassingen helemaal geen verbeteringen zijn, maar irrelevant of zelfs verslechteringen!
     Ook nog even de uitspraak 'organisaties worden organismen'. Dat betekent dat in het systeem procesen spelen waardoor het systeem zelf verandert.

     Benieuwd waar het woensdag toe leidt!

      

     • Marcel Krassenburg
      Marcel Krassenburg 2539 dagen geleden

      Interessant. Vooral de opmerking over het verschil tussen systeem en proces, dat wordt meestal op een hoop gegooid. Volgens syteemleer is een proces een systeem in werking. Dat zijn inderdaad andere ambitieniveaus. Een procesverbetering is een autocoureur leren om een bocht scherper aan te snijden of eerder te schakelen. Een systeemverbetering is een betere spoiler of een nieuw motorblok. Systeemaanpassingen zijn dus de echt grote verbeteringen, procesverbeteringen zijn goed voor de kleine winst.

      Bedankt voor dit bericht, ik heb mij ook aangemeld voor a.s. woensdag.

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers