Vereniging voor Bestuurskunde

  Reyer Brons
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Reyer Brons 2500 dagen geleden
  Vereniging voor Bestuurskunde

  De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) is een bloeiend forum van mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich onderzoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren (uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur).
  De Vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurs- praktijk. De Vereniging draagt op verschillende manieren bij aan het Bestuurskundig debat in Nederland. 
  Behalve door lid te worden van de VB en deel te nemen aan diverse bijeenkomsten is er bijvoorbeeld een website, een papieren tijdschrift  Bestuurskunde, een elektronisch tijdschrift Virtueel bestuur en een groep op LinkedIn.

  Voor het NPI is de VB interessant omdat het object dat het NPI wil veranderen nagenoeg samenvalt met het object van onderzoek van bestuurskundigen. Een verschil is uiteraard dat verandering geen doel is van de Bestuurskunde als zodanig. Ook leidt kennisneming van resultaten van de bestuurskunde niet in alle gevallen tot optimisme over de doelen van het NPI. Zie bijvoorbeeld jaargang 12, nr. 2 van het blad Bestuurskunde (online beschikbaar voor abonnee's) over het thema Informatie en Politiek wat doordrenkt is van de lastige relatie tussen deze twee zaken. Zie alleen al de titel van een artikel van Rob Hoppe: Waarom uitvechten uitdenken overtroeft.

  14 januari 2013 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers