Verwant initiatief: charter voor een innovatieve overheid

Verwant initiatief: charter voor een innovatieve overheid

Qua intentie zeer verwant aan het NPI is een initiatief om tot een charter voor een innovatieve overheid te komen.
Enkele passages uit de oproep daartoe:
Een beter en slimmer functionerende overheid die maatschappelijke vraagstukken adequaat kan oplossen. Dat is de wens die we horen van mensen binnen en buiten de publieke sector. De overheid kan en wil dat allang niet meer alleen doen. Wel wil zij steeds meeroptreden als facilitator in het proces om maatschappelijke vraagstukken beter op te pakken. Dat vergt meer samenwerking, een gedeelde visie, een open blik en oprechte commitment van alle organisaties en initiatieven in en rond het Openbaar Bestuur.
.......
Charter voor verbinding en actie

Het charter bestaat uit een globale visie op de gewenste, beter en slimmer functionerende overheid. Dat wordt kort en bondig uitgewerkt in enkele aandachtspunten. Daarbij kun je denken aan:

-       open cultuur
-       leiderschap
-       ruimte voor de professional
-       sturen op talent
-       netwerken
-       flexibilisering
-       slimmer organiseren

Hiermee benadrukken we dat het klimaat van werken in een innovatieve overheid een werkomgeving is waarin veranderen en vernieuwen de normaalste zaak van de wereld is.

.......

Klik hier voor de hele oproep!

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Reyer Brons
   Reyer Brons 2438 dagen geleden

   Zie hier een relativerende en geestige reactie van Tom van Doormaal, via de LinkedIn-groep Verbindend Leidinggeven

   Tom Van Doormaal • Ha Reyer, ik ben op de bijeenkomst geweest. 
   Ik kijk er met enige afstand naar. Ik heb twintig jaaar innovatie bedreven binnen een departement en gewerkt aan de innovatie organisatie die nu na 25 jaar eindelijk is gefuseerd, daarmee de oudste innovatieclub ooit. 
   Je zou zeggen dat rijksambtenaren die innovatie willen bevorderen deze ervaring gaan bekijken en daar uit putten. Je zou zeggen dat ze Frans Nauta lezen, over het innovatieplatform van Balkenende. 
   Dat valt nogal tegen. Ik hoor en zie iedereen de mooie buzz-woordjes gebruiken, die in deze omgeving gebruikelijk zijn. Ik werd wat kribbig en kwam met een plaatje uit een artikel uit 1985: voor de meeste aanwezigen was dat een inspirerend beeld. 
   Toen ik daarna nog dri A-vier bovenop had gedaan, kwam er na weken een niet inhoudelijk antwoord, omdat ze het zo druk hadden. Met vignet van de Kafka-brigade, een rood bord met een onder dossiers doorbuigende ambtenaar! 
   Ik repliceerde dat ik dat heel humoristisch vond.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers