Verwante organisatie: Science Alliance

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 2457 dagen geleden
  Verwante organisatie: Science Alliance

  Science Alliance is een intermediaire organisatie die ruim vijftien jaar de samenwerking en kennisoverdracht tussen universiteiten en externe partijen bevordert. Door deze samenwerking goed te organiseren kan financieel en inhoudelijk profijt voor beide partijen gerealiseerd worden.

  Het is onze missie om verschillende strategische interesses te verenigen, door middel van:

  * het creëren van netwerken en samenwerkingsverbanden
  * het organiseren van bijeenkomsten en evenementen
  * research en consultancy

  Vanuit de optiek van het Netwerk Politieke Innovatie zijn vooral van belang de activiteiten van de afdeling Beleid. Deze afdeling heeft als motto:

  Kennis is alleen functioneel wanneer het wordt gedeeld!

  De afdeling beleid organiseert interactie tussen beleid en onderzoek vanuit de overtuiging dat, indien goed georganiseerd, dit leidt tot een rendementsverhoging voor beide partijen.

  De interactie die Science Alliance organiseert op het scheidsvlak tussen beleid en onderzoek dient nieuwe kennis en inzicht te verschaffen over o.a.:

  • de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces
  • interdepartementale samenwerking in onderzoek
  • doelmatige programmering van beleidsonderzoek
  • de samenwerking en afstemming tussen wetenschap en beleid
  • effectieve aanbesteding van onderzoek

  Actueel en zeer relevant voor het NPI is het congres Kennis en Beleid 2.0 dat op 27 maart 2013 in Zoetermeer plaats vindt. Een van de sprekers is Peter van Hoesel, een van de initiatiefnemers van het NPI

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers