Sociaal akkoord

Sociaal akkoord

Een handreiking aan de onderhandelaars, Peter van Hoesel, 13 maart 2013


Het is nu al duidelijk dat het nieuwe sociaal akkoord niet erg zal gaan helpen om onze economie weer op gang te krijgen. Polderinstituten als werkgevers- en werknemersorganisaties denken nu eenmaal nogal ouderwets (ook de werkgevers, hoor) en dat leidt vooral tot groei belemmerende afspraken.
Trouwens, onze regering blinkt ook al niet uit in vooruitstrevende hervormingen. Halfslachtige hervormingen leveren niet alleen weinig op, ze dragen bovendien bij aan onzekerheid van burgers die natuurlijk goed in de gaten hebben dat de genomen maatregelen weinig uitrichten dus mag je over een tijdje de volgende halfslachtige hervorming verwachten.

Om de gemoederen van de diverse onderhandelaars een beetje uit hun traditionele denkpatroon te halen, schets ik ze hierbij een doortastend sociaal-economisch plan dat enige tijd na invoering uitermate positief zal uitwerken op de economie.

 1. Voer een individueel basisinkomen in voor iedereen en schaf alle sociale zekerheidsregelingen af, zodat de arbeidsmarkt vrij toegankelijk wordt en tevens een hoop bureaucratie wordt vermeden.
 2. Voer een sociale dienstplicht in voor iedere burger, zodat iedereen een bijdrage levert aan de publieke dienstverlening en tevens de kosten van publieke taken worden verlaagd.
 3. Schaf het pensioensysteem af door de aftrekbaarheid van premies af te schaffen en laat iedereen vrij om te sparen voor een periode waarin hij/zij niet werkt. De pensioenleeftijd komt hiermee dus ook te vervallen (en is ook niet meer nodig gelet op punt 1). Scheelt alweer een hoop bureaucratie en leidt tevens tot doorwerken op oudere leeftijd.
 4. Betaal de basisverzekering van het ziektekostenstelsel uit de belastingen, zoals ook het onderwijsstelsel wordt betaald. Scheelt heel wat bureaucratie en verdeelt de lasten beter dan met het huidige systeem van zorgtoeslagen.
 5. Schaf het werknemerschap af en laat iedereen als zzp’er functioneren, zodat er een echte projectgewijze economie komt en de productiviteit optimaal wordt. Het scheelt ook een heleboel bureaucratie die nu eenmaal gepaard gaat met werknemerschap.
 6. Voer vlaktaks in, voor alle boxen hetzelfde tarief, en schaf alle aftrekposten af. Schaf ook alle subsidieregelingen en toeslagregelingen af. Dit scheelt een hoop bureaucratie en leidt tot een rechtvaardiger lastenverdeling.
 7. Vervang de inkomstenbelasting deels door hogere heffingen op milieubelastende producten. Dat is zowel goed voor het milieu als voor de arbeidsmarkt.
 8. Leg alle parasitair gedrag (graaien) aan banden, bijvoorbeeld door alle derivatenhandel te verbieden. Niet door dit maatschappelijk ongewenste achteraf te belasten, maar met preventieve maatregelen.
 9. Voer (opnieuw) een kapitaaldienst in, zodat de investeringen van de rijksoverheid weer op gang kunnen komen. Is goed voor de korte termijn (meer banen) maar ook voor de lange termijn (versterking economische structuur).

De voordelen van dit pakket zijn samengevat de volgende:

 • enorme besparing op de bureaucratie
 • volledige sanering van de overheidsfinanciën
 • enorme impuls voor de economie
 • beduidend rechtvaardiger verdeling van het nationaal inkomen.

 Er zijn natuurlijk ook nadelen:

 • enorme weerstanden bij degenen die belang hebben bij oude regelingen
 • er zijn heel wat overgangsproblemen
 • politieke partijen kunnen nauwelijks omgaan met zulke ingrijpende veranderingen.

Is dit een rechts plan of toch een links plan? Neen, het is een plan dat een mooie synthese is tussen links en rechts. Het regeerakkoord is het tegendeel van een mooie synthese. Het gooit linkse en rechtse punten op een grote hoop waarin geen samenhang meer te vinden is, laat staan een synthese. Die mooie brug die het regeerakkoord symboliseerde paste totaal niet bij het regeerakkoord, maar wel bij het hier geschetste sociaal-economische plan.

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Harrie Custers
   Harrie Custers 2363 dagen geleden

   @martinschekels de analyse is ook al door meerdere mensen gedaan. Zelf vind ik deze van Kees Pieters zeer goed. Hij geeft tevens een stappenplan voor de samering aan.

   http://www.hetwesten5xfailliet.nl/

   Zelf raak ik er meer en meer van overtuigd, dat de verandering bottum up komt. Via cellen, via (digitale) netwerken, die uit de afhankelijkheid van staat en overheid stappen. En zo gezamenlijk met verloop van tijd een netwerkgemeenschap gaan vormen. Dus niet door het gevecht, de ongelijke strijd aan te gaan met de gevestigde orde. De meeste mensen hebben daar ook de tijd en de middelen niet voor. Zij gaan het gewoon doen.

   Concreet? Eigen voedsel- en energiesystemen, nieuwe oplossingen voor vervoer, eigen watervoorziening, eigen verzekerings- en spaarvormen, eigen zorgsystemen en ja ook eigen ruilsystemen.

   Er komt een tijd dat Rutte, Samsom en consorten bij hen komen bedelen voor water en brood.

   ;-)

   • Harrie Custers
    Harrie Custers 2363 dagen geleden

    Wat mij betreft is "links" of "rechts" irrelevant. Feitelijk is de keuze: meer of toch maar minder invloed door de overheid? Dus meer of minder "reguleren en controleren" en/of meer of minder "belasten en subsidiëren". En naar mijn idee dienen wij die keuze te baseren op principes.

    In mijn ogen het allerbelangrijkste principe is: de mensen hebben de zeggenschap. Dat wat zij zelf willen en kunnen (betalen en organiseren) doen, laat hen dat ook zelf doen. En accepteer de verschillen! One size fits all werkt niet en kost bakken met geld om die illusie zo lang mogelijk instand te houden.

    Ik was laatst op een voorlichtsdag bij de Radboud-universiteit in Nijmegen. Daar werd als definitie voor politiek gegeven: het herverdelen!! Tja en als de overheid dan de partner van de politiek is voor wat betreft de uitvoering, dan lijkt die principiële keuze al gemaakt en ingebakken in ons systeem: steeds meer invloed van de overheid. En dat in het belang van ieders eigen achterban (corporaties, banken, machthebbers)

    En natuurlijk wordt de rekening bij "de belastingbetaler" gelegd. Dat zijn dan de hardwerkende loonwerkers, die nog niet ontwijken, ontduiken en wat al niet meer.

    ;-)

    • Tom van Doormaal
     Tom van Doormaal 2366 dagen geleden

     In die 9 punten zit veel nuttigs. Maar het probleem zit in je eerste nadeel: elke belanghebber bij het oude zal zich krachtig verzetten. Daarom blijft de wereld lekker ingewikkeld.

     Waarover we dus beter moeten nadenken is de strategie: hoe kom je aan het besef bij de heersende machten dat ze hun macht door stagnatie aan het verliezen zijn en beter ruimte kunnen geven aan vereenvoudigende veranderingen?

     Het lijkt mij dat onze opdracht is bruggen te slaan tussen de gedachten in de bureaucratie en de problemen waar de politiek mee worstelt. Ik denk dat die werelden elkaar niet echt bereiken, met de "uitruil"- formatie als treurig toppunt. Die simpele wereld moet nog steeds politiek en operationeel worden door gedacht. Of dat binnen politieke partijen kan, weet ik niet zeker.

     • Reyer Brons
      Reyer Brons 2370 dagen geleden

      Martin,

      Zie ook het eerdere commentaar van Richard Reekers, iets naar onderen in deze reacties. Hij pleit voor een partij NL2051.

      Het 9 punten-plan van Peter van Hoesel heeft hij ontleend aan een meer uitgebreid prograam in zijn boek  Partij voor Eenvoud (te downloaden als PDF).

      • martinschenkels
       martinschenkels 2371 dagen geleden

       Dit commentaar plaats ik hier, maar het zou ook net zo goed ergens anders kunnen.

       Ik ben ook actief in andere groepen, en ook daar blijkt dat er veel te veel verschillende uitgangspunten zijn. Allerlei mensen nemen een bepaald punt in het heden, en gaan daar dan redeneringen op bouwen. Maar daar zijn er zoveel van, dat het onmogelijk is op een lijn te komen. Wat eerst moet komen is een soort prioriteitenlijstje van wat we als belangrijkste problemen zien in Nederland. Het 9-punten-plan van Peter is al een eind op weg, maar er is meer nodig.

       Nederland is bezig compleet vast te lopen. Al jaren. Hoe komt dat ? Die analyse moet eerst worden gemaakt. Ons land loopt vast, maar ook de andere landen van de EU. De redenen zijn in hoofdlijnen overal hetzelfde. Zoalng alles in hoofdlijnen en de meeste zijlijnen van bovenaf op een niet-democratische manier wordt bepaald, zal het niet beter worden, omdat de nadelen van het systeem eenzijdig op de burgers worden afgewenteld, en die zich op steeds meer gebieden gaan verzetten door niet meer mee te doen. Velen kunnen ook niet meer meedoen, omdat ze geen geld meer hebben om mee te doen. We leven in een geld-economie, zonder geld om uit te geven kun je niet meer meedoen.

       Het huidige systeem is een vorm van schijndemocratie, want de politieke partijen die in het Parlement de dienst uyit maken, hebben nog niet 2% van de burgers als leden. Die 2% bepaalt de partijprogramma's en dat is alles waaruit de burger mag kiezen. Goede nieuwe partijen zitten er nooit bij.  Want wat is een partij ? Een partij is een Vereniging met politieke doelstellingen op langere termijn, die ook met de eerstvolgende verkiezingen mee wil doen. Een politieke partij is een Vereniging waar burgers lid van kunnen worden tegen betaling van een contributiegeld, en in welke vereninging ze dan ook gekozen kunnen worden voor een bestuursfuctie.  Nu zijn er alle politieke clubjes, die zich wel profileren als politieke partij. maar geen Vereniging zijn,  en ze zijn dus ook niet democratisch.  Verder is een discussieforum, zoals er talloze zijn op internet, ook dit,  ook geen politieke partij. Het is een communicatiemiddel, maar het is geen organisatie. Wat we nodig hebben is een echte partij, een Hervormingspartij. Geen beweging, want een beweging is ook geen partij. Bewegingen zijn altijd van voorbijgaande aared, en burgers kunnen er niet op stemmen. Maar een clubje dat niet wil regeren of niet wil meeregeren, kan überhaupt niks veranderen.  Personen die wel wat willen veranderen, moeten een Hervormingspartij oprichten. En dat betekent SAMENWERKEN. Oe, dat is eng.  Ja, politiek in het echt, verder dan vrijblijvvend keuvelen, is inderdaad eng.

       • Reyer Brons
        Reyer Brons 2374 dagen geleden

        Dag Martin,

        Al in een eerder stadium heb ik me tegen punt 2 (sociale dienstplicht() verklaard, zie de eerste reactie helemaal onderaan.

        Over de vlaktaks denk ik genuanceerd. Belangrijk is dat als het even kan ALLE aftrekposten worden afgeschaft. Want daardoor betalen de meest verdienenden nu het minste belasting. Verder is er een armoedeval rond het sociale minimum. Zodra je iets meer gaat betalen, raak je als je pech hebt meer dan 100 % kwijt aan belasting en vervallen toeslagen. Een ECHTE vlaktaks zou beide onrechtgvaardigheden waardoor nu geld van arm naar rijk stroom, weg halen.

        Wellicht is er dan toch nog een iets hoger tarief nodig voor degenen die het allermeeste ontvangen, maar  dat vind ik minder belangijk dan het opheffen van de nu verscholen aanwezige denivellering!

        • martinschenkels
         martinschenkels 2375 dagen geleden

         Ik ben nieuw, dus dit is mijn 1e commentaar. Op het vergezicht van Peter van Hoessel: ik ben tegen punt 2 en punt 6. Punt 2, sociale dienstplicht. We moeten af van het idee dat de Staat ons allerlei plichten moet opleggen. We hebben al veel te veel plichten. Wat we nodig hebben is de vrijheid om onze eigen zaklen te regelen.

         Verder ben ik tegen punt 6, de vlaktaks. Die drukt onevenredig hard op de mensen met de laagste inkomens, en geeft de miljonairs en andere graaiers ruim baan.

         Verder: het akkoord is helemaal geen akkoord, en het is ook niet sociaal. De meerderheid van de burgers, de 3 miljoen werklozen, de 3 miljoen AOW-ers en miljoenen anderen die geen lid zijn van de vakbeweging. mogen helemaal niet meedoen.

         Wat we nodig hebben is echte democratie, en daar is maar een soort van, nl de Burger-Democratie of Referendiuum-Democratie zoals in Zwitserland. Want de huidige democratie is een schijndemocratie.

          

         He

         • Netwerk PI
          Netwerk PI 2402 dagen geleden

          Redactioneel bewerkte bijdrage van Richard Reekers  via LinkedIn groep Innovatie 2.0 - Community of Talents

          (zie voor de hele discussie deze link)

          Ik kan mij erg vinden in het politieke toekomstbeeld van Van Hoesel. Maar zonder druk van buiten het Binnenhof gaat dit 'm niet worden ben ik bang.
          De bestaande politieke partijen hiervoor te ver over hun eigen schaduw springen. Bij de nadelen geeft hij dat zelf eigenlijk ook aan. Volgens mij zijn er twee oplossingen: 

          - Een (echt) nieuwe politieke beweging
          - Het ontwikkelen van een serie aan opeenvolgende tussenstappen. 

          Toelichting:
          * EEN "ECHT" NIEUWE POLITIEKE BEWEGING (vorm) 

          - Een politieke partij die vaart onder een duidelijk toekomstbeeld, die geen haast heeft om regeringsverantwoordelijkheid te nemen, maar wél openlijk en transparant beleidsvoorstellen en -wijzigingen doet die overduidelijk tussenstappen zijn tussen vandaag en het richtjaar 2051 (Ergo: samenwerking met het klassiek-politieke spectrum) 

          - Daar waar de 'gaten' zitten in de tussentijdse beleidsvoorstellen, wordt de achterban gevraagd om die op te vullen (Ergo: samenwerking electoraat, crowd en open sourcing) 

          - Gaandeweg zal ongetwijfeld blijken dat aanpassingen nodig zijn van de 2051-deelvisies. Deze worden eenmaal in de twee jaar met veel mediabombarie (het is niet anders) aangekondigd, voorbereid, gevolgd, voorgesteld en afgehamerd bij meerderheid van de leden (zoiets als: Poolse Landdag meets CDA-congres2010<- die vorm was errrg fijn en opmerkelijk). 

          - Binnen deze kaders: één charismatische leider (v/m) die tenminste drie jaar aan het roer blijft en voor wie geen maximale termijn aan het leiderschap kleeft. Het electoraat (dus niet de leden alleen) bepaalt wie en dit gebeurt buiten de reguliere verkiezingen om, via online-democratie. 

          - In 2051 heft de club zich statutair op. 

          Kortom, één verre visie die door leden en zeitgeist af en toe kan worden bijgesteld. Een sterke vrouw/vent, te kiezen en bekrachtigen door Nederland onder het aloude, maar beproefde leitmotiv: "speak now or forever hold your peace", ('forever' is hier dan 3 jaar) 

          * WAAR WE 'MOETEN' STAAN IN 2051 (inhoudelijk) 

          - Voor mijn gevoel zo'n driekwart van Van Hoesels lijstje

          - De (mensen)wereld en de planeet zijn in balans. Niet leven van, maar mét de aarde. Echter, ook een weegschaal met aan de ene kant 10kg en aan de andere kant 5 is in balans. Het ding staat optisch scheef, maar er is evenwicht. Wat is dan balans zou je zeggen? Die bepalen wij, als collectief, om te beginnen samen met de clubs die nu al goed bezig zijn en wel onder het gezamenlijke motto: 

          - Think Global, Act Local. Er zijn talloze goede, goedbedoelende, sympathieke etc etc vernieuwingsinitiatieven in NL, alleen kijken vele daarvan naar binnen. Naar de eigen kerk. Niets mis mee, diversiteit is de grond vanuit waar vernieuwing ontspruit. Maar boven (of onder) al die doelstellingen, visies, missies zet je de deur open naar elkaar en naar de samenleving: 'denk planetair, werk lokaal'. Als politieke beweging wijs je vervolgens naar al die clubs tezamen: 

          "Dit is de gemeenschappelijke wereld zoals wij die zien voor onze kinderen en kleinkinderen. Werk mee." 

          - Niet alle clubs zullen meedoen, want globaal of nationaal conservatisme is uit den boze bij de politieke beweging die ik voor ogen heb. Immers, (het gebruik van) onze gereedschappen (= typisch menselijk) anno vroeg21ste eeuw (bijv. nanotech, kwantumcomputing, biotech) vereisen een vooruitziende en anticiperende blik; wat betreft de economische mogelijkheden, maar vooral de ethische aspecten. 
          Maar let op! Lokaal/persoonlijk kan conservatisme juist weer wel floreren. Zo moeten individuen de mogelijkheid hebben zich aan de komende moderniteiten te kunnen onttrekken (hetgeen ontegenzeggelijk zal gebeuren). 

          Zie ook mijn recente blog  "NL 2051": http://postcrisis.org/NL2051/ 

          Richard Reekers.


          • Tom van Doormaal
           Tom van Doormaal 2402 dagen geleden

           Boeiend, de sfeer bevalt me. Maar het is geen 'plan'.

           Met een plan kunnen de praktische bestuurders uit de voeten, omdat ze risico en weerstand kunnen wegen en kunnen beoordelen hoe ze daarmee omgaan. Zoals je zegt Peter, het bestaande is de vijand van het nieuwe. En overgangsproblemen zijn er volop.

           Dus "the powers that be" zullen een sympathiserende glimlach tonen na lezing van dit verhaal en dan over gaan tot de orde van de dag. Ik bedoel: een hoge onneembare muur van sympathie zal je omringen. Dat betreur ik, omdat er veel goeds en boeiends in je tekst zit.

           Ik vergelijk het een beetje met de 20 x 20 groep, die een tijdje terug ook allerlei boeiende gedachten ontvouwde in een redelijk operationele vorm, zelfs met tekstsuggesties voor het regeerakkoord. Daar zit wat mij betreft ook de sleutel van het probleem: kunnen we een vorm van experiementenbeleid ontwikkelen dat de sprongen maakt tussen klein en groot, de rare ruilhandel tussen VVD en PvdA doorbreekt en tot nieuwe plannen komt, dat gesteund wordt door bestuurlijke en politieke toppen? Ik zou graag een dergelijk beleid proberen te ontwikkelen, maar heb er wel kwaliteiten bij nodig.

           • Reyer Brons
            Reyer Brons 2403 dagen geleden

            Mooi vergezicht biedt Peter! Mijn handen jeuken om een net overgangsbeleid te maken om te zorgen dat programma uitgevoed kan worden. Het hoeft tenslotte niet allemaal morgen ingevoerd te worden, we mogen over sommige dingen best wat langer doen!

            Alleen punt 2, dat wil er bij mij niet in.
            (Voer een sociale dienstplicht in voor iedere burger, zodat iedereen een bijdrage levert aan de publieke dienstverlening en tevens de kosten van publieke taken worden verlaagd.)

            De intentie is prachtig, maar de uitvoering lijkt me een ramp die we onszelf niet aan moeten doen. Eerst moet er een definitie komen, wat valt er wel onder en wat niet. Plus hoe je zaken aan kunt melden en hoe die weer van de lijst afgevoerd kunnen worden. Een natuurlijk een beleid aangaande al dan niet tijdelijke vrijstellingen.
            Verder de inzet, hoeveel tijd moet je die dienstplicht vervullen? Mag je spreiden in de tijd? Kun je er in handelen, zoals bijvoorbeeld in emissierechten voor CO2 en melkquota?

            En hoe gaat de matching? Kan ik intekenen op openstaande zaken, of krijg ik wekelijks bericht wat ik nu weer moet doen?

            Dan moet er natuurlijk een registratiesysteem komen. Niet gering, want iedereen moet er in staan met vrijstelling of met een te vervullen plicht. Er moet controle zijn op het uitvoeren van de plicht en op het registreren daarvan. En vast ook wel een inspectie om toe te zien op correctheid en/of kwaliteit.

            Organiseren we dit landelijk, regionaaal, per wijk? Hoe groot moet het apparaat eigenlijk zijn om dit allemaal te behappen? Wat gaat het kosten?
            Als het combineren met punt 1 (invoeren basisloon), kunnen we wellicht de vrijgekomen ruimte bij UWV en sociale diensten hiervoor inzetten. Maar dan moeten ze wel wat groeien, want nu hebben ze lang niet alle Nederlanders als klant!

            Peter, ik vind dat ik voor de rest van mijn leven niet aan de sociale dienstplicht hoef doordat ik met dit stukje bijdraag aan het verhinderendat Nederland in een nieuw soort ellende word gestort!

           Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers