Nieuwsbrief maart 2013 voor deelnemers aan het NPI

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 2397 dagen geleden
  Nieuwsbrief maart 2013 voor deelnemers aan het NPI

  Beste deelnemers en volgers van het netwerk Politieke Innovatie (NPI).

  Deelname – stand van zaken

  Het NPI manifesteert zich nu een klein jaar op internet.
  Er zijn nu 44 deelnemers/volgers Per ‘medium’ zijn de aantallen (tussen haakjes gecorrigeeerd):

  Bijdragen op LinkedIn leveren regelmatig reacties op van anderen dan de bovenaangeduide deelnemers.

  Koers – accent op EENVOUD

  Het NPI wil het politieke bedrijf verbeteren. Omdat het lastig is deze abstracte doelstelling over het
  voetlicht te krijgen, legt het NPI de komende tijd vooral het accent op het thema EENVOUD. Anders gezegd: het streven naar reductie van complexiteit zal een belangrijk deel van de aandacht krijgen.

  De website is inmiddels zo ingericht dat het thema tot zijn recht kan komen en eerste bijdragen zijn in dit kader verschenen:

  Nog geen week na deze keuze kwam er steun uit onverwachte hoek. De nieuwe paus Franciscus zit op dezelfde lijn! In elk geval in zijn manier van presenteren….

  Iets dichter bij huis verscheen het jaarverslag 2012 van de ombudsman Mijn onbegrijpelijke overheid. De overheid is te ingewikkeld, te bureaucratisch en mist inlevingsvermogen.

  Martin Sommer (Volkskrant) vreest dat eenvoud niet mogelijk is: Iedereen hunkert naar minder regels, 'Maar complexiteit is niet belangeloos. De beleidsmaker verdient eraan, de communicatieverkoper, de evaluator. De controller en de accountant.'
  Een bijna wanhopige vraag via Twitter: ‘Rem de beleidsmachine' zegt Ombudsman. 'Maar wat moet ik dan doen?!' denkt Kamerlid.

  Kortom: eenvoud vraagt meer uitwerking!  

  Daarom een bijeenkomst NPI over vervolg

  Op 16 april (10.00 uur, Ede) is er weer een bijeenkomst van de stuurgroep van het NPI. Aan de orde komen daar o.a. een berekening van de kosten van de complexiteit en wat zijn nodige vervolgacties. Alle geïnteresseerden in onze activiteiten nodigen we uit daarbij aanwezig te zijn.
  Ivm. de logistiek graag uiterlijk 9 april hier melden als je erbij wilt zijn.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers