Waarom zouden we een basisinkomen moeten willen?

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 2399 dagen geleden Reacties (2)
  Waarom zouden we een basisinkomen moeten willen?

  “Waarom zouden we een basisinkomen moeten willen?” Dat wordt mij nu dagelijks gevraagd nu ik nogal tamtam maak voor het Burgerinitiatief Basisinkomen. Daarom de redenen en de voordelen nog maar eens op een rij gezet.
  Gastblog van Jolanda Verburg, zie de oorspronkelijke blog

  Mensenrecht

  Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid dat is vastgelegd in de grondwet artikel 20 lid 1: “De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.” Het basisinkomen komt hieraan tegemoet. 

  Terugtredende overheid
  Onze welvaartsstaat wordt in rap tempo afgebroken. Enerzijds omdat het niet meer betaalbaar is, maar anderzijds omdat wij burgers mondiger geworden zijn en steeds beter onze eigen boontjes weten te doppen. Wij hebben er met z’n allen voor gekozen dat de overheid haar bevoogdende rol aflegt. Toch stribbelt de overheid nog wat tegen, wat zich uit in omslachtige wet- en regelgeving en controle. Het basisinkomen helpt om veel arbeidsintensieve rompslomp en controle te verminderen. 

  Tekort aan werk
  Waarom is de tijd nu rijp? Omdat we door de crisis geconfronteerd worden met de negatieve effecten van de stagnerende economie. Hierdoor is er te weinig werk voor iedereen waardoor veel mensen in de financiële problemen raken. Waar haal je voldoende inkomsten vandaan als je geen baan hebt? Die vraag is in deze tijd meer dan actueel. Een basisinkomen biedt een bepaalde mate van zekerheid. Daarbij mag gewoon gewerkt worden en je eigen woning hoef je ook niet eerst “op te eten”. 

  Flexibilisering arbeidsmarkt
  De tijd dat wij 40 jaar voor een baas in loondienst werkten is voorbij. De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en vereist steeds meer flexibiliteit. Onze sociale wetgeving kan hier nog onvoldoende mee uit de voeten. Binnenkort zullen er ca. 1 miljoen zelfstandigen zijn die niet of nauwelijks inpasbaar zijn in ons op loondienstarbeid georiënteerde arbeidsmarktsysteem. Een basisinkomen biedt hieraan uitkomst. 

  Goedkopere arbeid
  Doordat het basisinkomen een bestaanszekerheid garandeert kunnen allerlei sociale premies worden afgeschaft, dat maakt arbeid goedkoper. 

  Circulaire economie
  Als arbeid goedkoper wordt heeft dat ook positieve gevolgen voor de circulaire economie. Als nu onze broodrooster kapot is dan is het voordeliger om hem te vervangen dan te laten repareren. Voeg daarbij een verhoging van belasting op grondstoffen en de elementen voor de circulaire economie zijn een feit. 

  Doet recht aan vrouwen
  De invoering van een basisinkomen geldt voor iedereen dus ook voor mensen die nu totaal geen eigen geld in handen krijgen, zoals vrouwen zonder baan die het huishouden runnen. Daarnaast is er een grote groep mensen die onbetaalde arbeid verrichten ten dienste van de gemeenschap zoals vrijwilligers, mantelzorgers of ouders die voor kinderen zorgen. Het basisinkomen geeft mensen onafhankelijkheid. 

  Vrijheid
  Het basisinkomen geeft een bepaalde vrijheid om het werk te doen dat je graag doet in plaats van werken omdat het moet. Denk daarbij vooral eens aan de kunstenaars die daardoor in alle vrijheid hun creativiteit en passie aan het werk kunnen zetten. 

  Hoe te financieren
  Het geld is al in ons systeem aanwezig, maar wordt nu anders aangewend en verdeeld. Het basisinkomen vervangt allerlei subsidies, uitkeringen en toeslagen en maakt ook de controle erop overbodig. Met een verhoging van de belasting op grondstoffen remmen we de consumptie en de globalisering, stimuleren we de lokale economie en het hergebruik. Hierdoor hoeven we minder te investeren in het gezond houden van de aarde en komen we tegemoet aan het milieu.

  Op de agenda

  Help mee het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen op de politieke agenda te krijgen zodat serieus onderzoek gedaan gaat worden naar de mogelijkheden ervan. Tekenen van het Burgerinitiatief Basisinkomen kan op de volgende site: basicincome2013.eu.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Reyer Brons
    Reyer Brons 2393 dagen geleden

    Voor mij is administratieve vereenvoudiging een zwaar argument voor basisinkomen. Je kunt de uitkeringsfabriek met al zijn bureaucratie en mensonterende 'communnicatie' afschaffen of minstens drastisch reduceren. Is een flinke bezuiniging op werk met dubieuze meerwaarde en geeft ruimt voor creativiteit aan murw geslagen formulieren-invullers!
    Dit argument zou links en rechts toch moeten kunnen samenbrengen?!

    Financiering kan vriwel neutraal door zowel de uitkeringen (iclusie kinderbijsllag en AOW) nals een hoveeelheid belastingkortingen voor werkenden in te brengen.

    Hoe lager je het basisinkomen maakt, hoe meer aanvullende uitkeringen er nodig zijn. Zoveel mogelijk laten indalen lijkt me beter!

    Voorzichtig beginnen is wellicht verstandig, maar ik zie niet op voorhand dat je bij een laag basisinkomen moet blijven!

    • Frits visser
     Frits visser 2394 dagen geleden

     Heel interessant voorstel, basisinkomen!

     Er rijzen wel een paar vragen natuurlijk:

     Financiering: als die uit de loon/inkomstenbelasting moet komen, dan schiet het niets op wat betreft loonkosten.

     Als het voor iedereen geldt, dus ook werkenden en vermogenden, dan vergt het een gigantische investering. Wie zal dat betalen? En vanaf/tot welke leeftijd?

     Mogelijk gronstoffenbelasting als financieringsbron, maar hoe veel kun je daar uit halen? Lijkt me beperkt, of de tax moet gigantisch worden, met als resultaat weer smokkel en ontduiking, dus ook weer controle nodig...

     Niettemin: ik ben wel voor een heel laag basisinkomen, met aanvullende Bijstand en/of WIA (toch weer) voor wie echt niet kan werken of tegen eigen wil werkloos is.

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers