NPI in Afghanistan?

  Nico van den Bergh
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Nico van den Bergh 2266 dagen geleden
  NPI in Afghanistan?

  Tot de activiteiten waarmee ik mij bezig houd, behoort de lobby voor het opzetten van handelsposten, waar eerlijke handel wordt gedreven welke in de eerste plaats de totstandbrengers van producten ten goede komt, in plaats van dat het meeste geld verdwijnt in de zakken van grootindustriëlen; en zonder politieke handelsbarrière!

  Een vriend van mij, Alfred Bollebakker, heeft een site gebouwd: http://www.wtpnl.com/

  Het uiteindelijke doel daarvan is, om van 3.000 regioos op de wereld in kaart te brengen wat zij specifiek aan grondstoffen, gewassen, nijverheid en noem maar op te bieden hebben - en wat juist niet!
  Daarvoor heeft Alfred een tabel ontwikkeld waarin voor elk van deze regioos, op een objectieve manier, een aantal grootheden kan worden geïnventariseerd. Alle aangesloten regioos kunnen op die manier, op de site, vergelijken wie er eventueel behoefte hebben aan hun producten, welke producten die andere regioos daar eventueel voor in ruil te bieden hebben en of het logistiek zinvol is om met elkaar handel te drijven?
  Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan kan het drijven van handel beginnen!

  Indien nodig, faciliteert de WTP zo 'n regio met het opzetten van een handelspost. Daarvoor wordt dan een vergoeding gerekend welke eveneens gewoon door te (onder)handelen tot stand komt.

  Vorig jaar dronken Alfred en ik ergens een kopje koffie en na enige tijd schoof een Afghaanse kennis van hem (de voorzitter van de stichting Samenwerking Afghanistan - Nederland) aan, die zoiets graag voor Afghanistan wilde opzetten.
  Er wonen in Nederland namelijk meer dan 40.000 Afghanen -waarvan een deel inmiddels is genaturaliseerd tot Nederlander- die heel graag hun vaderland weder willen opbouwen na ongeveer 30 jaar oorlog!

  Met zijn drieën hebben wij vervolgens een plan uitgewerkt voor het opzetten van een handelspost in Kunduz. Dat plan mochten wij 11 december jongstleden presenteren op een bijeenkomst die door VNO-NCW werd georganiseerd!
  Wat wij voor de uitwerking nodig hebben, is kapitaal om een aantal mensen naar Afghanistan te kunnen sturen voor het daadwerkelijk opzetten van die handelspost. Zodra dat is ingericht, zorgen die "kwartiermakers" dat er Afghanen worden opgeleid die in de rest van het land handelsposten + de bijbehorende infrastructuur kunnen (laten) opzetten.
  Let wel: het uitgangspunt is, dat al dat werk wordt gedaan door de locale bevolking; niet door buitenlandse maatschappijen (tenzij daar eerlijke handel tegenover staat)!

  Wie hierin iets kan betekenen, op welke manier dan ook, mag met mij contact opnemen:
  dan stuur ik het 'business plan' en alle aanvullend gewenste informatie toe!

  Met hartelijke groet,
  Nico van den Bergh

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers