Van ijzeren driehoek naar gouden cirkel

  Peter Schuttevaar
  Van ijzeren driehoek naar gouden cirkel

  In een artikel van André Nijsen getiteld “verdienmodel of dienmodel” wordt uiteengezet hoe parasitaire economische activiteiten met een geschatte omvang van jaarlijks zo’n 90 miljard euro kunnen blijven bestaan en zich verder kunnen uitbreiden (zie www.90miljard.nl). De zogenaamde ijzeren driehoek is instrumenteel in het creëren van een onnodig complexe regelgeving waarbinnen politiek, uitvoerders en experts elkaar die bal van 90 miljard blijven toespelen.

  Ik stel voor om deze ijzeren driehoek ambtelijk aan te pakken. Formeel gezien is de politiek met haar besluitvormende macht in een sleutelpositie om de ijzeren driehoek aan te pakken. De politiek is hier gedurende de laatste drie decennia echter niet toe in staat gebleken. De centrale positie die ambtenaren in de driehoek innemen en de grote omvang van het ambtelijke apparaat maken dat men de oplossing eerder vanuit de ambtenarij mag verwachten.

  Een dergelijke oplossing tast het primaat van de politiek niet aan, maar stelt de politiek juist beter in staat om effectief te besturen. Dat effect kan men zich voorstellen door de ijzeren driehoek als een leercirkel te zien. Experts onderzoeken de uitvoerders en vertalen dat naar informatie waar politici iets aan hebben. Politici vertalen dat naar opdrachten (of beleid) aan uitvoerders. En daarmee is de leercirkel rond en kunnen de experts weer aan de slag.

  Een goed functionerende leercirkel stelt de politiek in staat effectief te besturen en ambtenaren spelen een beslissende rol in de leercirkel.

  Lees er alles over in de bijlage.......

  https://npi.pleio.nl/file/download/22678082

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Peter Schuttevaar
    Peter Schuttevaar 2250 dagen geleden

    Dag Hielco,

    Het lijkt mij niet dat er een rijksdenktank voor de gouden cirkel nodig is. Nederland hoeft echt niet eerst bestuurlijk op de schop. Het kan binnen het bestaande huis van Thorbecke. Bovendien schat ik in dat een omslag van een ambtelijke organisatie naar een gouden cirkel volledig binnen de bestaande wetgeving tot stand kan komen. 

    Wat wel nodig is, dat zijn overheden die die stap willen zetten (ministeries, provincies, gemeenten).

    • Hielco Wiersma
     Hielco Wiersma 2250 dagen geleden

     Heel herkenbare problematiek. We moeten terug naar de basis. Dat betekent dat er voor de oplossing van deze problematiek bij het Rijk een denktank zou moeten worden geformeerd, die wordt belast met voorstellen voor:

     1. het opstellen van een nieuwe moderne bestuurlijke inrichting, die voldoet aan de eisen van efficiëncy en effectiviteit.

     2. nieuwe daarbij passende wetgeving, afgestemd op de huidige EU-wetgeving.

     Daarnaast dient er meer tegengas te worden gegeven richting EU aan de vermeende noodzaak om alles tot drie cijfers achter de komma te willen regelen.

      

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers