• Blogs
  • Reyer Brons
  • Trendrede 2014 optimistisch, macht verschuift van instituties naar zelforganiserende dwarsverbanden

Trendrede 2014 optimistisch, macht verschuift van instituties naar zelforganiserende dwarsverbanden

Trendrede 2014 optimistisch, macht verschuift van instituties naar zelforganiserende dwarsverbanden

Sinds 4 jaar verzorgt een groep trendwatchers een trendrede.

De op 10 september 2013 uitgesproken rede begint heel herkenbaar. In mooi geformuleerde zinnen wordt beschreven dat we vastlopen in ons doorgeslagen streven naar efficiency en standaardisatie. "Bijvoorbeeld: 

We hebben een wereld gecreëerd waarin het 
toevoegen van complexiteit een overlevingsstrategie is geworden. Hele branches 
ontlenen hun bestaansrecht aan de complexiteit van ons sociale stelsel. Nieuwe 
organisaties moeten ons helpen wijs te worden uit bureaucratie en regelgeving.

Heel herkenbaar voor degenen die het gedachtengoed van het NPI kennen, bijv. de IJzeren Driehoek!
Toch eindigt dit deel met een optimistische grondtoon:
Denkend aan Nederland, zien we een stuwmeer aan innovatie, ternauwernood 
bijeengehouden door een staketsel van aan elkaar gebreide regelgeving. De status 
quo is die van disruptie, chaos en onzekerheid. Er schiet steeds meer los en de vraag 
is welke weg die energie zoekt. Het stroomt wel degelijk in Nederland. Het stroomt 
alleen nog niet door. De tijdgeest staat in het teken van de kleine verbetering 
versus het grote systeem. Het is tijd om de regels weer even links te laten liggen en 
te zien waar we uitkomen.
 
Ook het middenstuk van de rede beschrijft problematische zaken, maar sluit in dezelfde geest:
Nederland stevent af op een 
tijdperk van zelforganiserende dwarsverbindingen. De fundamentele revolutie 
voltrekt zich tussen de oren van de mens. De komende jaren draaien om de bewustwording en acceptatie van een nieuwe bronenergie. Het is de verschuiving van 
macht van het instituut naar zelforganisatie die verandering aanstuurt.
 
De slotconclusie ademt dezelfde geest, lees zelf maar na!
 
Als NPI zoeken we naar methoden om de ijzeren driehoek af te breken, of in relatie tot het eerste citaat, het staketsel aan elkaar gebreide regelgeving te doorbreken of te vereenvoudigen, zodat het stuwmeer leeg kan lopen.
We zouden de stuwdam wel op willen blazen, maar we weten nog niet hoe dat moet. En we weten niet of het wellicht kwaad zou kunnen als het stuwmeer te snel leegloopt!
 
Volgende week bespreken we in het Netwerk Eenvoud een concept-programma, waarin veel ruimte gemaakt wordt voor initiatieven van onderop, zelforganiserende dwarsverbindingen in temen van de trendrede.
Wordt vervolgd!

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers