Overheidsbemoeienis die de participatieve samenleving belemmert.

  Peter Schuttevaar
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Peter Schuttevaar 2202 dagen geleden Reacties (4)
  Overheidsbemoeienis die de participatieve samenleving belemmert.

  De overheid predikt tegenwoordig de participatiesamenleving. Er lijken ineens net zoveel overheidsdienaren als inwoners in dit land te zijn. En die gaan ook allemaal meewerken aan het verbeteren van de samenleving! De vraag is echter wat de officiële overheidsdienaren - die welke er voor betaald worden - dan nog te doen hebben. Over de rol van die nieuwe overheid wordt druk gediscussieerd op allerlei discussiefora en op sociale netwerken. Veel overheidspogingen tot het stimuleren van een participatieve samenleving zijn echter ronduit hypocriet en ongeloofwaardig. Dat komt omdat vrijwel alle overheidsbemoeienis in Nederland eenzijdig in het voordeel uitpakt van de rijken en de groten.

  Wie veel geld leent betaalt weinig of geen rente. Wie weinig geld leent betaalt veel rente. Wie veel stroom afneemt betaalt weinig voor de milieubelasting die hij veroorzaakt en wie weinig stroom afneemt betaalt juist veel belasting. Zo maar twee voorbeelden. Een overheid die als spreekbuis en belangenbehartiger van een rijke elite dienst doet zal nooit geloofwaardig zijn in het stimuleren van een participatieve samenleving. De verwijdering tussen overheid en burger zal door zulk onwaarachtig gestoethaspel alleen maar aan vaart winnen. Om geloofwaardig te worden dient de overheid zorg te dragen voor een radicale democratisering van de samenleving. De kern daarvan is het wegnemen van onnodige obstakels en drempels en het ontmantelen van antidemocratische structuren en mechanismen. De volgende voorbeelden lichten dat toe.

  Het is met moderne constructiemethoden zondermeer mogelijk om een complete middenklassewoning te bouwen voor € 80.000,-. Dan is het ronduit idioot dat je voor het lapje grond dat er onder ligt vervolgens een bedrag van € 60.000,- kwijt bent. Bovendien is het vreemd dat je dan eerst een zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsverklaring’ moet verkrijgen omdat de door jou gebruikte techniek nog niet in het ‘bouwbesluit’ wordt genoemd. Weg met die domme obstakels en weg met een lokale overheid die met grondverkoop zijn budget sluitend maakt. Alleen dan kan men van de burger vragen dat hij participeert in een omwenteling naar een betere woningmarkt.

  Je kunt in Nederland alleen stroomleverancier worden als je over een zeer grote opwekkingscapaciteit beschikt. In alle andere gevallen kun je jezelf hoogstens als toeleverancier van zo’n grote stroomleverancier profileren door enkele zonnepanelen op je dak te plaatsen. Wie dus zonder al te veel startkapitaal iets wil beginnen kan het wel schudden. Weg met dat vreemde monopolistische stroomnet! Het is tijd voor een radicale democratisering! Het moet voor elke burger net zo makkelijk worden om stroom te leveren als af te nemen. Alleen dan kan men de burger vragen om te participeren in een omwenteling naar duurzame energie

  In Nederlandse wijken zijn grote aantallen (semi)overheidsgebouwen. Van scholen, welzijnsinstellingen, gezondheidsinstellingen, gemeenten, etc.. Men noemt dat ook wel ‘maatschappelijk vastgoed’. Daar willen burgers best wel gebruik van maken, bijvoorbeeld om er voor de eigen vereniging een onderkomen te krijgen. Blijkens een onderzoek dat ik in 2011 uitvoerde zijn lokale overheden daar helemaal niet in geïnteresseerd. Het is daarom tijd voor een radicale omslag waarin overheidsinstanties samen moeten werken in het beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed aan de burger. Alleen dan kan men geloofwaardig van burgers vragen om te participeren in het creëren van ontmoetingsplekken en in het vullen van activiteitenagenda’s in wijken en buurten.

  Dit zijn slechts drie voorbeelden waaruit blijkt dat de overheid op diverse thema’s een grote inhaalslag te maken heeft als zij geloofwaardig wil zijn in het stimuleren van participatie. Er zijn vast honderden thema’s waarvoor hetzelfde geldt. Ik moedig iedereen aan om ze te benoemen en een beschrijving naar mij toe te sturen of als reactie op dit blog in te zenden.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers