Positief beleid

Positief beleid

Peter van Hoesel, oktober 2013

In tijden van een kwakkeleconomie weet de regering niet veel meer te bedenken dan allerlei negatieve maatregelen, die niet alleen weinig helpen tegen het kwakkelen maar er zelfs voor zorgen dat aan het kwakkelen alsmaar geen eind komt.
Dat zou je kunnen doorbreken met een aantal positieve beleidsmaatregelen die de boel weer op gang brengen. Ik geef de regering hierbij een gratis beleidsadvies in de vorm van een rijtje voorstellen, die bij elkaar niet veel kosten en waarvan je veel rendement mag verwachten.

Bespaar een paar honderd mln. op de overbodige subsidies aan grote bedrijven en stel dit ter beschikking aan een financieringsfonds voor startende ondernemers die aan de slag willen gaan met innovaties die bij heel veel bedrijven op de plank blijven liggen, of met exportkansen van bestaande bedrijven die nog niet worden benut, of met het openen van nieuwe vestigingen van bestaande bedrijven in andere regio’s e.d. Het gaat hierbij dus om startende ondernemingen die onbenutte mogelijkheden bij bestaande ondernemingen gaan activeren. De kans op succes is in dit soort gevallen beduidend hoger dan bij het starten van een volledig nieuwe onderneming.

Eenzelfde bedrag kan worden gestort in een MKB-opvolgingsfonds, waarmee jonge ondernemers een vliegende start kunnen maken met een bedrijf dat al een hele tijd bestaat. Opvolgers zorgen bijna altijd voor een nieuwe groei-impuls alleen al omdat zij allerlei dingen heel anders gaan doen dan hun voorganger. De financiering van bedrijfsopvolging via banken verloopt nogal moeizaam en het gevolg is dat heel wat mooie bedrijven verstoken blijven van een enthousiaste opvolger.

Vervang het grote aantal subsidieregels en fiscale aftrekposten voor bedrijven door een algemene investeringsaftrek. Dit zal vooral helpen om investeringen bij het MKB op gang te brengen, omdat het MKB niet of nauwelijks gebruik maakt van al die ingewikkelde regelingen.

Schaf allerlei beperkende regels voor uitkeringsgerechtigden af die hen belemmeren om aan de slag te komen. Onderwijs volgen mogen zij niet of nauwelijks, werkervaringsstages liggen voor hen aan banden, als zzp’er starten met een uitkering strandt nogal eens in bureaucratie, bijklussen mag niet maar zou prima kunnen via invoering van een dienstencheque waarmee in België goede ervaringen zijn opgedaan.

Schaf concurrentieregels en aanbestedingsregels af die samenwerking tussen kleine bedrijven of het oprichten van nieuwe bedrijven bemoeilijken.

Aanbestedingsregels zorgen ervoor dat het leeuwendeel van overheidsopdrachten bij grote bedrijven terecht komt, waardoor jonge, innovatieve en tevens beduidend goedkopere bedrijven niet aan de bak komen.

Een grote franchise-organisatie met veel vestigingen mag allerlei bindende afspraken maken, een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen mag dat niet, waardoor marktkansen gemist worden.

Geef ruimte voor experimentele nieuwe producten of diensten, die door bestaande regels moeilijk tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld arbowetgeving, bouwvoorschriften, milieuregels, octrooien zijn op zichzelf goed bedoeld maar kunnen soms radicale vernieuwingen in de weg zitten. Een tijdelijke opheffing van bestaande regels kan ruimte bieden om een product of dienst te ontwikkelen dat uiteindelijk zelfs beter blijkt te voldoen dan bestaande producten/diensten.

Geef fiscale prikkels om meer financiering naar het MKB te krijgen. Bijvoorbeeld, wie investeert in het MKB zou vrijgesteld kunnen worden van de 1.2% vermogensbelasting in box 3. Wie geld erft zou vrijgesteld kunnen worden van erfbelasting als het geld in het MKB wordt geïnvesteerd. Wie weinig vermogen heeft maar een deel van het inkomen investeert in het MKB zou tegen een lager tarief belast kunnen worden. Dit kost wel geld, maar dat wordt gecompenseerd door hogere omzetten en een betere verdiencapaciteit bij het MKB.

Faciliteer innovatiefabrieken waar creatieve jonge ondernemers, studenten, uitvinders, kunstenaars, kapitaalverschaffers en ervaren adviseurs bij elkaar komen om te werken aan nieuwe projecten, de opstart van nieuwe ondernemingen, de ontwikkeling van nieuwe producten e.d. Het gaat niet om gewone bedrijfsverzamelgebouwen, maar om creatieve centra die economische dynamiek laten ontstaan. In sommige steden bestaan dit soort fabrieken al (Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Eindhoven, maar in de meeste steden nog niet.

Geef goed opgeleide jongeren die geen werk hebben gevonden gelegenheid om te werken aan innovaties in bestaande bedrijven of in publieke instellingen. Geef ze daarvoor een redelijke vergoeding maar nog geen volwaardig salaris, wel met perspectief op meer beloning zodra er successen worden geboekt.

Een aantal van bovenstaande maatregelen kosten geen geld, sommige kosten een beetje geld dat meermalen zal worden terugverdiend. En de stemming in het land zal er flink van opklaren. De coalitiepartijen kunnen hiermee voorkomen dat ze bij de eerstvolgende verkiezingen gedecimeerd worden.

 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Peter Schuttevaar
   Peter Schuttevaar 2223 dagen geleden

   Prachtige ideeën Peter,

   Je laat perfect zin hoe veel moois er door politici te verrichten is als zij zich eenmaal los maken van hun angsten en knellingen.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers