Het herfstakkoord

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 2187 dagen geleden
  Het herfstakkoord

  Natuurlijk is het beter dat er nu een herfstakkoord is gesloten dan wanneer dat niet was gedaan (al zullen partijen zoals de SP en de PVV daar anders over denken). Maar het is wel een zoveelste bewijs dat de Nederlandse politiek bepaald niet uitblinkt in daadkracht en durf. Er is marginaal geschoven met begrotingsposten, met per saldo een nauwelijks merkbaar effect op de economie (zegt ook het CPB). Vergeleken met de Amerikanen leek dit even iets om trots op te zijn, maar nu ook daar een deal tot stand is gekomen is dat trotse gevoel weer voorbij.

  Aan de ene kant is het de politieke verdeeldheid die leidt tot langdurige impasses, aan de andere kant zijn ook de programma’s van de diverse partijen qua daadkracht niet erg veelbelovend, dus is het de vraag of een partij met meer dan 50% van de stemmen het veel beter zou doen.

  Weinig daadkracht heeft natuurlijk vooral te maken met de vele bestaande belangen in de samenleving die alles op alles zetten om te behouden wat ze hebben. Dat leidt dus tot hoogstens geringe ingrepen, met nauwelijks waarneembare effecten. De politieke partijen gaan namelijk erg voorzichtig om met groepen die zij tot hun achterban rekenen en ze durven hoogstens drastische voorstellen te doen voor achterbannen van andere partijen, waarbij ze zeker weten dat die voorstellen door de meerderheid verontwaardigd worden afgewezen.

  Het is helemaal niet zo moeilijk om een daadkrachtig beleidsprogramma te bedenken. De inhoud van een daadkrachtig programma zou kunnen bestaan uit de volgende kernpunten:

  1      afschaffen van overbodig beleid en overbodige bureaucratie

  2      vereenvoudigen van regelgeving en uitvoering

  3      forse lastenverlichting

  4      investeren in de kennisinfrastructuur

  5      faciliteren van ondernemerschap en innovatie.

  De besparingen die voortvloeien uit punt 1 en punt 2 kunnen op afzienbare termijn oplopen tot wel 90 mrd. (Zie bijv. het artikel van André Nijsen in het FD van 13 september 2013). Een derde van dat bedrag kan worden gebruikt voor sanering van het overheidstekort, de helft kan worden gebruikt voor lastenverlichting (punt 3), 10% kan worden gestopt in de kennisinfrastructuur (punt 4) en de rest in het faciliteren van ondernemerschap en innovatie (punt 5; die rest is ruim voldoende om dit op grote schaal te kunnen doen).

  Het lijkt helaas onmogelijk om een dergelijk programma er doorheen te krijgen. De enige hoop die je zou kunnen koesteren is, dat er uit zo’n programma voor alle partijen uiteindelijk veel te halen valt.

  Het makkelijkst aan te wijzen zijn de algemene voordelen die elke partij graag wil behalen: per saldo meer banen, meer welvaart, minder Kafka, meer toekomstperspectief voor de jeugd. Voorts zijn er afhankelijk van de uitwerking linkse of rechtse voordelen te behalen. Voor links zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn: meer lastenverlichting voor lagere dan voor hogere inkomens, bevorderen van groene investeringen, een effectievere en dus hoger gewaardeerde overheid. Voor rechts zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn: een kleinere overheid, meer ondernemerschap, hogere productiviteit. Via uitruil moet daar wat van te maken zijn voor partijen die graag regeren.

  Het zou mooi zijn als de middenpartijen (dat zijn wat mij betreft alle partijen behalve PVV en SP; met die twee partijen is trouwens geen land te bezeilen) een gezamenlijke poging zouden wagen om zo’n programma gestalte te geven. Laten zij een gezamenlijke werkgroep in het leven roepen, bestaande uit mensen met de nodige visie, die aanvankelijk zonder toezicht van partijbonzen aan de slag gaat om zo’n programma op te stellen ten behoeve van de huidige regering dan wel de volgende regering.

  Peter van Hoesel, 22 oktober 2013

  Zie ook de eerdere blog van Tom van Doormaal over het herfstakkoord

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers