Orde scheppen in plaats van chaos bestrijden

Peter van Hoesel en Peter Schuttevaar, 9 december 2013


Ongeveer een maand geleden brachten we bij de Netwerk Eenvoud van het NPI een discussiestuk in over Innovatieve politiek. Daar is toen door Tom van Doomaal krituisch op gereageerd. Discussiestuk en reactie zijn raadpleeegbaar op de website (resp. blz. 1-3 en 4-5).

Het commentaar van Tom van Doormaal op ons eerdere stuk is zeker op zijn plaats. We zouden ervoor kunnen kiezen ons programma op allerlei punten te matigen, maar we vrezen dat het dan minder goed werkt voor het doel dat we ermee beogen, namelijk om te pogen zeer uiteenlopende politieke opvattingen met elkaar te verbinden.

Het is inderdaad zo dat er zeer linkse elementen in ons programma zitten maar net zo goed een aantal zeer rechtse. Bijvoorbeeld: een ruimhartig basisinkomen gecombineerd met het afschaffen van het arbeidsrecht: afzonderlijk zijn deze voorstellen niet aanvaardbaar, maar wel als je het allebei tegelijk doet: er komt dan daarmee een nieuw evenwicht waarbij de arbeidsmarkt en de economie tot een hoger niveau van bloei kunnen komen, terwijl zowel aan sociale als liberale uitgangspunten wordt voldaan.

Het is hele programma is op die manier evenwichtig in elkaar gezet, in die zin dat zowel sociaal zwakkeren als sociaal sterkeren er baat bij hebben, terwijl de perverse uitwassen bij de extreem rijken worden teruggedrongen.

Dat de voorstellen drastisch van inhoud zijn heeft twee redenen. De eerste is dat dit tot een duidelijke discussie leidt (geen verhullende taal, geen vage compromissen, geen onwerkzame oplossingen), de tweede is dat alleen drastische voorstellen een merkbaar effect kunnen sorteren (daar hebben we op onze NPIwebsite diverse blogs aan gewijd).

Het gaat ons overigens niet om dit programma als zodanig, maar om na te gaan of we hiermee tot een nieuw soort verbinding tussen de uiteenlopende partijprogramma's kunnen komen èn of we hiermee de ijzeren driehoek in de tang kunnen nemen.

Zie de nieuwe versie met als titel Orde scheppen in plaats van chaos bestrijden

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers