Presentatie IDA-interActies beschikbaar

Op 18 december 2013 verzorgde Abraham de Kruijf in Zoetermeer een ochtend over zijn benadering (IDA-interActies). Zijn presentatie is inmiddels publiek via de site van het NPI.

De presentatie gaat in op het ontwerpen van interActies, zoals IDA bedrijfsprocessen noemt. Mensen doen acties en interacties, met elkaar en ook met systemen, in een woord samengevat interActies. Men modelleert in de taal van het project, van de klant.

"Granulariteit", ordening met heldere ordenende principes, is een kenmerk van interActies. Door de structurering door middel van de PER, per dag, per week, per incident, per klant, per aanvraag ontstaat een levende stroom van processtappen, interActies dus. Juist ook door die PER wordt het levende karakter van interActies door mensen in organisaties  zo zichtbaar.
De PER-clausule is indertijd ontdekt als structurerend principe voor informatietransacties en wordt door IDA gebruikt al vanaf de Business: de voorkant in een Business en ICT traject.  ICT sluit hierdoor gemakkelijk aan op de Business en dat bespaart tijd en geld. De PER en de wijze van ontwerpen leiden er toe dat men tijdens het ontwerpen extra aandacht gaat geven aan logica, aan oorzaak en gevolgrelaties in de Business. De modelleerwijze is hiervoor flexibel genoeg. De levende logica van de PER werkt ook bij het ontwerpen van een wet.

Ook gaat de presentatie in op een creatieve behoeftendialoog (de IDA-dialoog) en op organisatie- en samenlevingswaarden. Organisatiewaarden kunnen een organisatie richting geven bij het ontwerpen en organiseren van processen, interActies. Een voorbeeld uit de Jeugdzorg is een project dat in de naam een waarde toegevoegd kreeg: Gevoelvol Opvoeden en Opleiden. Dat ene woord "Gevoelvol" heeft consequenties voor wát mensen en hun cliënten hóe doen, hoe men met elkaar omgaat en dit is met die PER en IDA's modelleerwijze goed te modelleren.

Aan het eind van de presentatie worden de waarden genoemd die IDA's oprichter ontwikkelde voor de samenleving en bedrijven en ons mensen zelf. Voor het toepassen daarvan is er een workshop.
Je kunt Abraham de Kruijf bereiken via abraham@idainnovatie.nl

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers