Aandacht en Eenvoud: meedoen met de Europese verkiezingen?

Aandacht en Eenvoud: meedoen met de Europese verkiezingen?

Verleden week kreeg Abraham de Kruijf een brainwave: laten degenen die daar voor voelen met het gedachtegoed van het NPI meedoen met de Europese verkiezingen straks in mei.
Kort dag, maar wel heel spannend! 

De eerste hobbel is inmiddels genomen. Via de methode van de snelkookpan  is de partij Aandacht en Eenvoud is  25 februari opgericht, ingeschreven bij de KvK en geregistreerd bij de Kiesraad.

Volgende week wordt tijdens de bijeenkomst van het Netwerk Eenvoud van het NPI nagegaan of er voldoende draagvlak is om de actie door te zetten. Degenen die daarover mee willen praten kunnen zich nog melden.
Reacties vooraf zijn ook welkom!

Als het initiatief doorgaat, moet er heel wat werk verzet worden. Ook dat kan op 5 maart besproken worden.
8 april is de dag van de kandidaatstelling en 22 mei de verkiezingsdag.

De waarden duurzaam ontwikkelen, menswaardig bestaan, verantwoordelijk handelen, en luisterend leiden en als basisprincipe van de vereniging "evenwaardigheid" - we zijn allemaal evenveel waard – zijn opgenomen in de statuten.

Doel van de vereniging "Aandacht en Eenvoud" is geworden: het bevorderen van eigenschappen "aandacht", "eenvoud" en "duurzaam ontwikkelen". "De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door deelname aan verkiezingen in Europa".

Tijdens de komende NPI-bijeenkomst (en zo mogelijk vooraf per mail of via internet) volgt nadere informatie over de contouren van een programma. 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers