Terugblik op een krankzinnige operatie

  Reyer Brons
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Reyer Brons 1988 dagen geleden Reacties (4)
  Terugblik op een krankzinnige operatie

  Rond 20 februari dit jaar ontstond het idee een politiek partij te starten die mee zou doen met de Europese verkiezingen.

  Mijn eerste reactie (21-2-14)  was aarzeling of een eigen politieke partij helpt onze NPI-missie voorruit te helpen. Wij willen dat politici anders gaan handelen - helpt het dan als we één van hen worden en dagelijks proberen tegen hen aan te praten?
  Maar ik zag het als een nieuwe loot die ontspruit aan de NPI-bodem en dus positieve aandacht verdient en ik heb meegedaan.

  Dit overigens met de meteen op 21-2 al geplaatste kanttekening dat het op dat moment alsnog meedoen aan de Europese verkiezingen logistiek een krankzinnige operatie is, met de eerste deadline al over iets meer dan een werkdag!
  Een ook daarna leek het mij stressen om tot een lijst en een programma te komen. Voor dat programma was voor mij de vraag of we als individuele NPI-ers op concrete punten voldoende dicht bij elkaar staan, we hadden immers nooit hoeven oefenen!.

  De operatie die ik daarna met de formule A&E-àEU? heb aangeduid, was boeiend, enerverend maar zeker ook krankzinnig conform mijn voorspelling.
  Slechts circa vijftien mensen hebben hun steentje bijgedragen, waarvan één zeer intensief en drie behoorlijk intensief. Het is mooi dat je dan nog ruim 3.000 stemmen weet te behalen, maar dat hadden er 60 keer zoveel moeten zijn om het doel te bereiken!

  Een terugblik op de operatie kun je proberen van buiten af te doen en van binnen uit.

  Van buiten af moet ik helaas constateren dat Aandacht en Eenvoud wel een interessant programma had, maar niet echt onderscheidend van anderen. Toen ik zelf een kieswijzer invulde, scoorden vier partijen waaronder Aandacht en Eenvoud vrijwel even hoog.
  Je zou dat een volgende keer kunnen ondervangen, hetzij door wel een baanbrekend onderscheid te maken, hetzij de krachten te bundelen met min of meer gelijkgestemden.
  Maar ook dan nog is het zeer ambitieus om als nieuwe partij in het EU-parlement te komen. Tot nu is dat enkel gelukt bij partijen die ook in ons Nederlandse Parlement flink zichtbaar zijn, zoals de PVV en de PvdD.
  Bijkomend probleem is dat kleine nieuwe partijen nagenoeg onzichtbaar zijn in de toonaangevende media. Bij een zo late start als die van A&E bieden internet en sociale media onvoldoende soelaas, wat nog versterkt wordt doordat slechts weinig actieve A&E-ers daar enigszins in bedreven zijn.

  Van binnen uit gezien is een belangrijke constatering dat een partij opzetten en een campagne organiseren een hoop werk met zich meebrengt, maar dat dat echter weinig bijdraagt aan het doel van het NPI: politieke vernieuwing.
  Als dat dan ook nog in een snelkookpan moet, ontstaat veel wrijving. Dat is voorspelbaar en dat is volop gebeurd bij A&E. Tijd om met elkaar van gedachten te wisselen in goed geleide vergaderingen werd niet genomen. De kandidaten die op de kieslijst stonden kenden elkaar niet en hadden ook niet allemaal een, voor iedereen zichtbare, motivatie.
  Een niet onbelangrijk aspect daar bij was dat de partij een normale vereniging is met volgens de statuten het laatste woord bij de ledenvergadering, maar dat de initiatiefnemer het vooral zag als een onderneming met hem zelf als DGA. Helaas leidt zo’n verschil in optiek tot veel verlies aan energie en tijd en bij het schrijven van programma en uitgangspunten eerder tot nog ‘net acceptabele’ - dan tot goede teksten en acties.
  Bij bijna alles wat moest gebeuren werd de deadline ter nauwer nood gehaald. Helaas, de laatste 179.000 kiezers konden we net niet meer voor het stemhokje bereiken en overtuigen,,,,!

  Vanuit de optiek van het NPI gezien heeft de operatie niet bij kunnen dragen aan het zich anders gedragen van politici. Wij werden zelf politici met alle gebakkelei wat daar bij hoort en dat zou niet anders zijn geworden als we wel een zetel hadden gehaald!

  Vooralsnog trek ik uit de operatie A&E--àEU? de volgende conclusies voor de nabije toekomst.

  1. De operatie heeft zijn doel niet bereikt en de daarvoor opgebouwde formele organisatie kan beter maar worden ontbonden.
  2. Het inhoudelijke gedachtengoed kan, voor zover de individueel betrokkenen dat waardevol achten, uitgedragen worden in het NPI en in andere organisaties of netwerken waarin zij opereren.
  3. Een eigen politiek partij vraagt een zodanige conditionering aan het huidige systeem dat je eerder een paar stappen achterop raakt bij de wens om het gedrag van politici te veranderen, dan dat je dat bereikt
  4. Willen sommigen toch een partij beginnen gericht op verkiezingen, laat hen dan tijdig en gedisciplineerd beginnen en vooral zorgen voor samenwerking met min of meer gelijkgestemden. Separatisme moet voorkomen worden en initiatiefnemers moet over hun eigen ego heen kunnen stappen. 

  Reyer Brons, 5 juni 2014

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers