• Blogs
 • Reyer Brons
 • Stapsgewijs naar vereenvoudiging van de sociale voorzieningen en een basisinkomen

Stapsgewijs naar vereenvoudiging van de sociale voorzieningen en een basisinkomen

Stapsgewijs naar vereenvoudiging van de sociale voorzieningen en een basisinkomen

Ons stelsel van sociale zekerheid loopt vast in zijn complexiteit. Burgers die er gebruik van maken raken de weg kwijt en maken fouten met dramatische consequenties. Ook de uitvoeringsinstanties (waaronder de Belastingdienst) maken regelmatig vreselijke fouten en/of hebben grote achterstanden.

Een radicale oplossing zou zijn om iedereen een even hoog basisinkomen te geven, dat voldoende hoog is om van te leven. Heel eenvoudig en dus uitvoerbaar zonder veel bureaucratie en rompslomp

Er zijn hartstochtelijke voorstanders van een basisinkomen die dit vooral willen op basis van overwegingen van o.a rechtvaardigheid, ethiek en  mensenrechten. Zie bijvoorbeeld diverse publicaties op basisinkomen.nl.

Er zijn ook hardnekkige tegenstanders, met als vaak weerkerende argumenten:

 • Het is onbetaalbaar,
 • Iedereen die zomaar geld krijgt, wordt lui en gaat niet werken of studeren
 • Het komt ook bij mensen die het niet nodig hebben
 • Het is een afschrikwekkende vorm van geld rondpompen

Deze argumenten worden keer op keer weerlegd en/of gerelativeerd. Dat laatste door te illustreren dat het huidige systeem al veel trekjes heeft van een basisinkomen, maar dan met een woud aan uitgebreide voorwaarden en controlemechanismen die slecht werken.

De hartstochtelijke voorstanders en de hardnekkige tegenstanders nemen elkaars argumenten weinig serieus en blijven hun eigen gelijk tegen elkaar roepen.
Zouden we dat kunnen doorbreken?

Stapsgewijs op weg met evaluaties

Zouden voor- en tegenstanders elkaar vinden in een stapsgewijze benadering. Laten we bijvoorbeeld afspreken dat we gedurende 15 jaar een stap zetten door eens in de 3 jaar het basisinkomen met € 300 per maand te verhogen van € 0 tot € 1.500 en uiteraard tegelijk de bestaande sociale zekerheden per individu met € 300 euro per maand te verminderen. Ook de belastingaftrek voor werkenden en het minimumloon kunnen  per stap met € 300 euro per maand omlaag.

In de tussenperiode evalueren we hoe het gaat (zowel op de vermeende voordelen als op de vermeende nadelen en op onvoorziene complicaties). We bereiden de volgende stap voor en als op gegeven moment de nadelen de pan uit reizen, maken we pas op de plaats.
Nadeel voor de voorstanders is dat we kunnen stoppen voordat het ideaal bereikt is, voordeel voor allen is dat we een begin maken met het opruimen van een stuk bureaucratie en rompslomp.

Uiteraard moeten er een paar dingen goed afgesproken worden voordat we gaan beginnen (bijv. welke instantie het basisinkomen gaat uitbetalen en de vraag hoe we omgaan met leeftijden en Nederlanderschap).
Dat zijn belangrijke zaken waar we wel uit kunnen komen als voor- en tegenstanders gezamenlijk deze weg in willen slaan!

Reyer Brons, 16 juni 2014

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Reyer Brons
   Reyer Brons 1882 dagen geleden

   Stapsgewijs invoeren is een optie, maar een andere optie is een experiment.
   Zie dit initiatief uit Groningen.
   Zo'n experiment kun je uiteraard ook stapsgewijs doen, maar dan met wat grotere stappen dan ik eerder suggereerde. 
   Misschien een idee om het experiment uit te voeren in de provincie Groningen of eventueel alleen in Noord-Oost Groningen. Als gedeeltelijke compensatie voor het aardgas dat bij hen wordt geonnen, naar analogie van het basisinkomen dat ook in Alaska wordt betaald aan alle inwoners dankzij de olie.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers