• Blogs
 • Netwerk PI
 • HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN - een experiment vanuit de AOW

HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN - een experiment vanuit de AOW

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 1855 dagen geleden
  HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN - een experiment vanuit de AOW

  Een bijdrage van NPI-deelnemer Joop Böhm - 19-9-2014.

  DE OUDEREN, de leeftijdsgroep waar ook ik toe behoor, zijn al jarenlang HET KIND VAN DE REKENING. Je kan wel zeggen dat de ouderen door de overheid worden geschoffeerd!

  We weten allemaal dat de economische situatie verre van rooskleurig is. Maar de oorzaak daarvan zijn niet “de ouderen”, maar de overheden, die er niet in slagen de juiste beslissingen te nemen. Er is namelijk een (misschien TE) voor de hand liggende oplossing. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi). Internationaal staat het als UBI (Unconditional Basic Income) te boek.   

   In Nederland bestaat eigenlijk al een soort basisinkomen voor ouderen: de aow. De aow-uitkering is in 1957 ingevoerd  als basisvoorziening voor 65-plussers.  De groep ouderen zou uitermate geschikt zijn om als experiment te dienen voor een UBI. Betrokkenen ontvangen immers via de Sociale Verzekeringsbank al een basispensioen. Een gering aantal veranderingen is  slechts nodig om er een UBI van te maken: het moet individueel worden en hoog genoeg voor een onbekommerd bestaan.

  Of het geld kost - en hoeveel - zal moeten worden berekend. Een aantal voordelen is gemakkelijker te voorspellen:

  1. Door de individualisering vervalt het verschil tussen alleenstaanden en samenwonenden. Controle van die situatie wordt dus overbodig, onderscheid tussen samenwonend en gehuwd vervalt;
  2. Vooral samenwonenden gaan er financieel sterk op vooruit. Het geeft soelaas aan ouderen die door dalende pensioenuitkeringen en woningwaarden in de problemen zijn gekomen;
  3. De jeugdwerkloosheid is ermee gebaat als ouderen met bijverdienen kunnen stoppen;
  4. De toenemende koopkracht zal een stimulerend effect hebben op de economie en het consumentenvertrouwen;
  5. De extra financiële ruimte biedt hen de mogelijkheid een buffer te vormen.  Het Nibud  (Nationaal Instituut voor BUDget voorlichting) dringt erop aan dat zo’n financiële reserve wordt aangehouden voor onverwachte kosten en incidentele grote uitgaven;
  6. De extra financiële ruimte is ook welkom voor aflossing van schulden. Met name door de economische recessie zijn veel ouderen financieel in de problemen gekomen (zie punt 2). Degenen onder hen die hun woning in eigendom hebben kunnen bovendien door de recessie zijn opgezadeld met een hypotheekschuld die de waarde van de woning overtreft;
  7. Doordat schuldhulpverlening en schuldsanering voor ouderen dan niet meer nodig is kan veel leed en hoge kosten worden voorkomen.

  De dooddoener dat ouderen de hoogste vermogens bezitten snijdt geen hout. Er is duidelijk een tweedeling in de maatschappij. De ouderen met de hoge vermogens vormen slechts een deel van de groep. Het is niet juist ouderen zonder vermogen en met een laag pensioen met hen over één kam te scheren.

  Deze bijdrage is ieerder geplaatst in het blad van ANBO-Amersfoort, nr. 2014-7, zie bovenaan op blz. 2.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers