Update activiteiten in en rond het NPI sinds medio 2014

Update activiteiten in en rond het NPI sinds medio 2014

1. Bijeenkomst 17 september

Op 17-9-2014 vond de meest recente bijeenkomst van het Netwerk Eenvoud plaats, met 11 deelnemers.
Een belangrijk deel van de bijeenkomst was gewijd aan het onderwerp Architectuur Nieuwe Politiek (Sjoerd Hania), Als vanzelf kwamen daarbij aan de orde de vraag naar de strategie van het NPI en de vraag naar de strategie die een eventuele nieuwe politieke partij zou kunnen helpen om zich voldoende in de kijker te spelen.

Impliciet zijn daarbij twee conclusies getrokken:
  • We moeten investeren in gesprekken met adviezen aan relevante actoren, en daarbij niet alleen denken aan pollitici, maar ook aan bestuurders en ambtenaren,
  • We moeten meer activistisch worden en daarbij de publiciteit zoeken.
Vooralsnog staan deze keuzes naast elkaar en zal blijken of ze elkaar versteken dan wel bijten!
Een afspraak voor een vervolgbijeenkomst is niet ter plekke gemaakt.

2. De ON Partij

Richard Reekers is bezig met de opstart van de Open Partij Nederland. Het principe daarbij is dat vertegenwoordigers van de partij dienaar zijn van betrokken burgers. Dat wat zij per thema op de online ONpartijmedia bediscussiëren en bij meerderheid overeenkomen, wordt ingebracht in de plenaire en commissievergaderingen van de Nederlandse parlementaire democratie. In realtime worden u cruciale meningsvormingelementen binnen dergelijke overleggen terug koppelt naar de relevante forums van ONpartij.nl.

Thans wordt reeds gezocht naar potentiële kamerleden. Contactadres kantoor@onpartij.nlBelangstellenden worden uitgenodigd contact met hem op te nemen.
Richard wil niet dat de ON Partij geassocieerd kan worden met adviezen of acties vanuit het NPI en is daarom terug getreden als lid van het Netwerk Eenvoud.
 
3. NPI Adviesgroep EU regels
Op 17-9 was geopperd contact te zoeken met Frans Timmermans in zijn functie als EU-commisaris betere regelgeving.
Na enig overleg (mondeling en per mail), waar aanvankelijk ook Peter Schuttevaar bij was betrokken, is er een adviesgroep gevormd (Reyer Brons, Tom van Daarmaal, Peter van Hoesel en André Nijsen). Op dit moment wordt contact met Brussel gezocht. Op de website van het NPI zal aandacht gegeven worden aan de voortgang. Contactadres EUregels@netwerkpi.nl.
 
4. Ongelijkheid, de sluipmoordenaar

Peter Schuttevaar heeft met co-auteurs Peter van Hoesel en André Nijsen het reeds eerder aangekondigde boek over ongelijkheid geproduceerd. Een aantal stukken uit het boek zullen volgers van het NPI dan niet onbekend voorkomen! Ook het hieronder genoemde basisinkomen komt in het boek aan de orde.
Via deze link vind je informatie over het boek en over de manier waarop je dit kunt bestellen. Dat kan overigens ook via deze link bij Bol.com

5. Bouwen doe je van onderaf
Peter Schuttevaar heeft zijn activiteiten rond het bouwen van huizen met stro uitgebreid. Zie zijn blog Bouwen doe je van onderaf en het seminar Stroberatie.
 
6. Basisinkomen
Het onvoorwaardelijk basisinkomen is een onderwerp dat bij veel deelnemers van het NPI in de belangstelling staat. Het NPI als zodanig heeft uitgesproken dat dit instrument zeer serieus op zijn meerwaarde onderzocht moet worden. Op de NPI-website is aan het onderwerp binnen het thema eenvoud een speciale rubriek gewijd. Ook steunt het NPI de verbreiding van het idee als deelnemer in het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.
Hoewel het NPI als zodanig daar weinig aan heeft bijgedragen, zien we op dit moment een flinke opleving in de discussie daarover. De tijd dat het onderwerp werd doodgezwegen is voorbij nu zelfs Rutte er iets over gezegd. Was niet positief, maar toch ....
 
7. Ontregel de vastgelopen discussie over het wonen.
Tom van Doormaal startte een actie voor  een ontregelende discussie over wonen. De laatste decennia worden gekenmerkt door geleerde commissies die aanbevelen hoe het systeem beter en anders kan. Alleen werken de rapporten niet, omdat zij zijn opgedragen binnen het politieke systeem dat de status quo in stand houdt. Zie de blog Macht der machtelozen

Tot medio dit jaar hield ik een wiki bij met binnen het NPI afgesproken actiepunten. Deze is inmiddels behoorlijk gedateerd geraakt.
Ik stop even met de actualisatie. Wie het gevoel heeft dat daarmee een belangrijk punt ten onrechte uit het zicht raakt, moet dat maar laten horen!

Reyer brons, 20 november 2014

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers