Netwerk Eenvoud: bespreekpunten begin 2015

  Reyer Brons
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Reyer Brons 1756 dagen geleden Reacties (1)
  Netwerk Eenvoud: bespreekpunten begin 2015

  Op mijn vraag eind november 2015 naar het tijdstip van – en onderwerpen voor een volgende bijeenkomst van het Netwerk Eenvoud van het NPI zijn een aantal suggesties binnengekomen.

  Sjoerd Hania wilde nog in december een bijeenkomst, met het oog op het voorbereid zijn op een verkiezingsperiode als het kabinet ergens in het voorjaar van 2015 zou vallen.
  We hebben inmiddels kunnen zien dat dit kabinet niet zomaar omvalt!

  Voor wat betreft het tijdstip: begin januari zal ik een datumprikker rondsturen voor een bijeenkomst later in januari 2015

  Overigens is wel een goede vraag van Sjoerd of wij in een verkiezingsperiode als NPI iets gaan doen en wat dan. In die periode lijkt politieke innovatie het meest kansrijk.
  Tom van Doormaal vulde dit als volgt aan:
  Om in mijn termen te blijven: kinderen gaan gewoon weer met gevonden munitie zitten spelen in een formatie proces. Ik zie er, eerlijk gezegd, niet naar uit.
  Kennen we de inzichten van de diverse partijen inzake de laatste formatie?
  Als wij zouden zeggen wat er na de verkiezingen moet gebeuren, wat zou dat dan zijn? Hoeveel tijd is er voor het rustig sleutelen aan vernieuwing? Maar dan moet er wel iets over en met strategie...

  De Belgen hebben het ons voorgedaan, door rustig op de winkel te passen en daarmee beter te scoren in het economisch beleid dan wij.
  Nu hebben ze een echte regering geformeerd en is het actie voeren geblazen.

  Een bespreekpunt dat door Geert-Jan van der Wolf gesuggereerd is:  'Massa creëren'.
  Als korte toelichting het volgende. NPI bestaat al de nodige tijd. Naast de mensen van NPI zijn vast meer mensen geïnteresseerd, bezorgd en popelend van daadkracht over hervormingen in ons overheids- en staatsbestel. Kunnen wij die vinden? Willen wij ons verbinden?, Gaan we ons dan verbinden? en Wat zullen we dan aanpakken? Deze subvragen bergen haast een agendapunt op zichzelf. Het lijkt me verstandig eerst te bespreken of en waarom we massa willen creëren.
  Bij dit punt kan ik aanvullen dat ik via de Vereniging Basisinkomen Henrick Fabius heb ontmoet, voorzitter van Nieuw Nederland Nu. Een in hoge mate gelijk gestemde beweging. Als de agenda het toelaat zal hij aanschuiven bij onze volgende bijeenkomst.

  Door mij is in kleine kring het idee geopperd een NPI-event te organiseren. Daarop ontstond een discussie over een snelle brede opzet versus een goed doordacht doel met afgestemde doelgroep.
  Peter van Hoesel concludeerde daarna:
  Een congres organiseren is volgens mij bij uitstek een manier om al onze uiteenlopende ambities/visies een kans te geven. Het lijkt mij helemaal niet moeilijk te bepalen wat we met dit congres willen en ik denk dat we snel een noemer kunnen vinden waaronder we die uiteenlopende ambities/visies kunnen plaatsen. Ik denk ook dat dan zal blijken dat die uiteenlopende ambities/visies op allerlei manieren met elkaar samenhangen, en die samenhang zal voor de congresdeelnemers extra waarde toevoegen.
  Ik stel voor dat we een voorbereidend comité oprichten dat op basis hiervan aan het werk gaat.

  Min of meer vanzelfsprekende agendapunten kunnen zijn:

  • stand van zaken lopende activiteiten (er lopen diverse activiteiten; misschien zijn er ook nog vermeldenswaardige individuele activiteiten, zie ook mijn overzicht van eind november)
  • mogelijke nieuwe actiepunten voor komend jaar.

  Reyer Brons, 27 december 2015

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Netwerk PI
    Netwerk PI 1735 dagen geleden

    Bijeenkomst inmiddels vastgesteld op 5 februari 2015

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers