Impressie bijeenkomst NPI 5 februari in Zoetermeer

Impressie bijeenkomst NPI 5 februari in Zoetermeer
Hieronder geef ik mijn impressie van het besprokene.

NPI-Congres als eerste van een serie
Er is een groep gevormd (Harrie Custers, Tom van Doormaal, Sjoerd Hania, André Nijsen) om een opzet uit te werken voor een eerste NPI-congres. Als eerste thema is geopperd te laten zien hoe lastig de huidige complexiteit is.
Belangrijke vraag is vooral wie we in de zaal willen hebben.
Als mogelijk locaties/facilitators zijn genoemd RAI, Jaarbeurs, Panteia, S2M.

Basisinkomen
Er is een groeiende samenwerking tussen het NPI en de Vereniging Basisinkomen (VBi), zowel door individuele activiteiten als door verbindingen via internet. Belangrijk is nu het tot stand komen van een goed opgezet platform met een duidelijk handvest als paraplu voor brede acties.

Voor het NPI is basisinkomen een methode om om de huidige chaos rond sociale zekerheid, arbeid en inkomen vergaand te vereenvoudigen. Het zou niet (meer) nodig zijn als onze samenleving zich zo zou ontwikkelen dat zorg voor ieder in elke (deel-)gemeenschap vanzelfsprekend is.

Samenwerken, massa maken
Samenwerken (ook op andere punten dan het basisinkomen) om tot verandering van de politiek te komen is nodig, maar ook lastig omdat veel idealisten ook een groot ego hebben dat samenwerken in de weg staat. Veel verander-initiatieven zijn ook erg kleinschalig, wat uiteraard niet wegneemt dat men elkaar kan inspireren mits men elkaar kent.
Een initiatief als Nederland Kantelt (Jan Rotmans) timmert flink aan de weg, maar is weinig gericht op het aanpakken van politiek of overheid. De Liemers List van Hope XXL passeert politiek en overheid door een statement te maken over hoe de wereld er uit zou moeten zien.
De beweging Nieuw Nederland Nu is redelijk verwant, de daarmee gelegde contacten moeten we vasthouden.
Het vermoeden rijst dat de verandering vooral van onderop zal moeten komen, zodat politiek en overheid wel gedwongen worden te veranderen. Dat betekent dat we als NPI-deelnemers vooral ook lokale initiatieven moeten steunen.

Komende 2e Kamer verkiezingen
Uiterlijk 2017, maar volgens sommigen al in de loop van 2015 zullen er weer verkiezingen voor de 2e Kamer komen. Zo'n periode geeft veel dynamiek waar op bepaalde punten flinke stappen gemaakt kunnen worden. Denk aan het opstellen van verkiezingsprogramma;s en aan de formatieperiode. Als NPI zullen we dat indirect proberen te beïnvloeden, via de bovengenoemde congresreeks en via onze meer reguliere activiteiten. Het NPI als zodanig zal zich niet committeren aan een politieke partij en ook niet actief bijdragen aan de start van een nieuwe.

Uiteraard kunnen en zullen sommige deelnemers dat als persoon zelf wel doen en daarbij graag inspiratie opdoen in het NPI.
Als er nieuwe politieke bewegingen ontstaan is het goed dat de leiders over hun ego heen stappen en gaan samenwerken, bijvoorbeeld via Dynamisch Nederland.

Boek ongelijkheid
Het boek van Peter Schuttevaar ongelijkheid, de sluipmoordenaar  is inmiddels in bescheiden mate verkocht. Er zijn nog niet veel reacties op gekomen.
 
Boosaaardige actie
De boosaardige actie van Tom en André naar alle ministeries loopt inmiddels op zijn eind. Het verst zijn ze gekomen bij OC&W, waar ze nu overigens dreigen te moeten verkassen van het experiment regelluwe school naar het innovatiefonds regeldruk.
Er vonden in het onderwijs trouwens enorm veel experimenten plaats, zie bijv.  United4Education.
André en Tom overwegen de actie nog eens te herhalen en of deze uit te schrijven en te publiceren.
 
Wijkteams
Tom en Harrie gaan uitzoeken hoe de rol van de wijkteams, die nu overal enorm opgeklopt wordt, zich verhoudt tot de rol van de huisarts van lang geleden. En of we daar dan iets mee kunnen.
 
Volgende bijeenkomst dinsdag 24 maart 10:00 uur Ede (bij APM Loopbaanadvies, Stationsweg 111, 6716 PN Ede).

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers