Radicale ideeën voor de Wifi-samenleving

Radicale ideeën voor de Wifi-samenleving

Op 4-8-2015 publiceerde Peter de Waard in de Volkskrant het artikel Zijn radicale ideeën weer modern? (zie hier een PDF-versie).
Hij haalt de Brit Atkinson aan, die pleit voor een soort basisinkomen  voor iedereen die iets voor de samenleving doet, voor baangaranties en voor hoge belastingen voor de rijksten.
Kort daarop schreef Leon Segers, prominent lid van de Vereniging Basisinkomen, een uitgebreide reactie met als titel De Wiki-samenleving is de toekomst.
Omdat deze reactie tot nu toe nergens is geplaatst, hierbij een link naar een ​PDF-versie van de hele artikel.

Leon typeert Atkinson als hooguit een radicale sociaal democraat (in Engeland misschien een socialist), die de overheid voorop zet bij de regelingen in de maatschappij en zich dan met name richt op de “herverdeling van de inkomens”, typisch voor de sociaal democratie en te vergelijken met bv. Willem Vermeend in Nederland.
De overgrote meerderheid van propagandisten voor een basisinkomen ijveren voor een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat betekent voor iedereen een inkomen ter hoogte van het bestaansminimum in de betreffende regio.
Dat betekent dus ook kort gezegd geen of zeer beperkte overheidsbemoeienis, met de economie, maar wel een door de samenleving gegarandeerde bestaansbasis in de vorm van een individueel besteedbaar inkomen, zonder dat daaraan andere voorwaarden zijn verbonden dan dat de betreffende burger deel uitmaakt van die samenleving (met meestal als enige regel dat volwassenen recht hebben op het volledige OBi en dat aan kinderen via hun ouders een gedeeltelijk OBi wordt toegekend). De bal ligt in dit model dus duidelijk bij het individu en het OBi is zijn springplank.

Dit is niet wat Atkinson bepleit, hij bepleit tezamen met de meeste sociaal democraten een actieve (rechtvaardige….) overheid die als grote regelaar optreedt, ook van inkomens voor de minima. Economisch zou je kunnen zeggen, bepleit hij een “Keynes +” organisatie van de economie (“werkgelegenheid” via overheidsbestedingen).
​Volgens Leon pleiten uitgesproken bewonderaars van Keynes zoals Robert Skidelky pleiten overigens steeds vaker voor een OBi.

​​Lees verder de hele reactie.

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Louis Bervoets
   Louis Bervoets 1408 dagen geleden

   Mag ik dan voor het iVi gaan ... het inkomen VOOR iedereen?

   Ik wil namelijk nog verder gaan dan het OBI, BI, LI of BI+.

   Ieder levend wezen heeft het recht het leven te LEVEN en voor mij is dit meer dan overleven. Het leven op aarde bestaat uit flora en fauna en onze aarde zelf. En al het andere nog onbekend leven, die wij nog gaan ontdekken.bdus een iVi voor al het leven.

   We kunnen hierover natuurlijk gaan lachen, maar dit verandert niets aan de realiteit.

   De basisgedachte is, dat wij hier ongevraagd in deze aardse dimensie komen en worden neergezet in dit aards leven. Hierin hebben we ern ongelijke start, want als je tot de adel verheven bent en of in een vermogende familie geboren wordt of in een dorpje vol armoede in de rimboe of in de rijkste wijk van Nederland ... dit makt nogal een verschil. Dit verschilmzouner niet moeten en mogen zijn, want er is genoeg voor iedereen. Als we dit maar goed gaan verdelen onderling. Gunnen we elkaar de zingeving van ons leven? Want daar gaat het om. Kunnen we elkaar die vrijheid gunnen en geven.

   Welk een signaal geef je af aan een gezin waarbinnen een baby geboren wordt en je ieder geboren kind bijvoorbeeld een bankrekening opent met € 5000 erop. Je zegt hiermee ... welkom nieuwe wereldburger. We zijn blij dat je er bent en onderdeel bent van onze maatschappij. We willen het je naar de zin maken en we proosten op een succesvolle weg naar zelfredzaamheid waarin zingeving aan jouw leven belangrijk is.

   En dus is een "iVi 4 life" als sociaal opvangnet een nieuw duurzaam zekerheidsstelsel, die zijn geld terug verdient, omdat geluk en welzijn niet in geld is uit te drukken, maar wel de samenleving dient. 

   Gelukkiger zijn betekent minder ziek zijn bijvoorbeeld etc...

   Het iVi zal dan gaan om minimaal € 1875 /mnd/persoon.

   Wat er dan gebeurt ... we hebben opeens veel meer consumenten, die wat te besteden hebben. Hierdoor verandert er veel in onze maatschappij. Voor minder kan je geen genoegen nemen, tenzij de vaste lasten omlaag gaan ... huren omlaag, energiekosten omlaag, vrijheid in onderwijskeuze, zorgkosten omlaag etc...

    

    

    

    

    

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers