Moeten we wel met pensioen?

  Reyer Brons
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Reyer Brons 1382 dagen geleden
  Moeten we wel met pensioen?

  Sybren Kalkman is een creatief dwarsdenker van het soort waarvan we er meer nodig hebben in Nederland. Op de site van het NPI is eerder een blog van aangehaald met als titel 30 % is voldoende om het werk te doen….
  Dat is nog een schepje bovenop de eerder door het NPI vermeld 90 miljard aan overbodige arbeid!
  (Zie Kunnen we 90 miljard aan parasitaire economische activiteiten omvormen naar activiteiten met reële toegevoegde waarde?)

  Ook in een boek dat hij schreef over het pensioen gaat hij de barricaden op. Veel van de huidige discussie over oudedagsvoorzieningen, ook die in de Nationale Pensioendialoog die nu gaande is, gaat volgens hem langs de essentie heen. gaat. Het boek behandelt daarom een aantal basisvragen, zoals de samenhang tussen pensioenen en economie, wat mensen voor regeling willen, hoe we risico’s van de financiële markten kunnen vermijden, of buffers bij pensioenfondsen wel zo noodzakelijk zijn, het belang van solidariteit, etc.

  Hij begint het boek met uitleg over de economie, vanuit het perspectief van de ‘econoom van de straat’. Herkenbaar voor degenen die de discussies over de economie kritisch volgen, verhelderend voor degenen die zich daar nog weinig in verdiept hebben!

  Veel van de in het kader van de Nationale Pensioendialoog opgestelde stukken beginnen met te stellen dat alles helderder en eenvoudiger moet en doen vervolgens voorstellen die het veel ingewikkelder maken. Dat fondsen en de overheid nu roepen dat ‘pensioen risico is’, en dat ze met goede communicatie en transparantie wel gaan bereiken dat mensen hun pensioenbeslissingen weloverwogen kunnen nemen is gewoon onzin.

  Zijn antwoord op de vraag in de titel van het : moeten we wel met pensioen?  Jawel, maar geleidelijk, zodat je je netwerk en werkervaring vasthoudt en je jezelf aan kunt blijven passen aan veranderende omstandigheden. Een stelling is ook, dat tijdens het werk al de voorwaarden moeten worden gecreëerd waardoor mensen het niet erg vinden wat langer door te gaan en geleidelijker met pensioen te gaan. Het gaat niet aan om mensen uit te wonen en ze daarna versleten en met permanente rugpijn aan de dijk te zetten onder het mom van ‘welverdiende rust’.

  Hij eindigt het deel over de pensioen overigens met de zorgwekkende zinnen:
  Mijn verwachting is dat ouderen steeds meer aan zichzelf zullen worden overgelaten. Zorg zal niet meer vanzelfsprekend zijn. Informele opvang ook niet. Een dat is heel erg.

  In een slothoofdstuk geeft de auteur een persoonlijke kijk op de toekomst, de maatschappij waarin veel mensen hun pensioen zullen ontvangen. Die kijk spoort met de aan het begin aangehaalde blog over verminderde behoefte aan werk.
  Voor individuen betekent dit dat behoud van aanpassingsvermogen essentieel is.
  Voor de maatschappij betekent  het feit dat we met minder werkers toe kunnen, dat een enorme herverdelingsoperatie nodig is die alle generaties moet omvatten. Sybren  zegt niets over hoe dat er uit zou kunnen zien, bijvoorbeeld een oplossing mede via invoering van basisinkomen wordt niet genoemd.
  Of onze huidige bestuurders en de systemen waarbinnen zij opereren dat voor elkaar kunnen krijgen, is voor hem wel een spannende vraag.

  Zie voor meer informatie over het boek zie het PDF-bestand Pensioenboekje van Sybren Kalkman zet mensen aan het denken

  ‘Moeten we wel met pensioen? Denkwijzer voor de vernieuwing van onze oudedagsvoorziening’

  Auteur: Sybren Kalkman
  Uitgave: Syndrome Advies BV
  ISBN: 978-90-806056-5-7
  Omvang: 199 pag. Prijs: € 16,00

  Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en via de schrijver: email sybrenkalkman@quicknet.nl.

  Zie voor meer informatie over Sybren Kalkman (waaronder andere boeken van zijn hand de website  www.sybrenkalkman.nl

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers