Basisinkomen, hoe komen we er?

  Reyer Brons
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Reyer Brons 1324 dagen geleden Reacties (3)
  Basisinkomen, hoe komen we er?

  Voorstanders van basisinkomen hebben vaak uitgesproken meningen hoe het er precies uit moet gaan zien en/of hoe we het voor elkaar kunnen krijgen dat het er komt.
  Zet tien voorstanders bij elkaar en je hebt twintig meningen plus een oeverloze discussie...
  Zo heb je helemaal geen tegenstanders meer nodig ….

  In mijn optiek is basisinkomen een enorme breuk met zoals het nu gaat.
  De essentie is dat erkend moet worden dat er ook inkomen kan/mag/moet zijn zonder dat daar betaald werk tegenover staat.
  (Dat geldt nu al voor kinderen, ouderen en nooddruftigen, maar basisinkomen maakt het algemeen).
  Maar tegen deze gedachte zijn enorme weerstanden, deels gestoeld op slechte gedachten over de mens (vooral de ander die immers lui is, niet wijzelf natuurlijk!), deels omdat men geen zin heeft in de verschuiving van de machtsverhoudingen die zal ontstaan of die wellicht vooraf nodig is.

  Om zo'n breuk te bewerkstelligen, moet je op veel fronten bezig zijn.
  Je moet niet alleen leidende politici overtuigen, maar ook hun directe achterban en een deel van de  'publieke opinie'.

  Bijvoorbeeld:

  • analyseren waarom leidende landelijke politici deze koers niet inslaan
  • van onder druk uitoefenen (bijv. door wethouders) op leidende politici omdat zoals het nu van de wet moet gaan, onhoudbaar en onuitvoerbaar wordt
  • plannen maken om te laten zien dat het kan (niet als blauwdruk) (niets gaat zonder plan, maar niets gaat volgens plan
  • verkennen welke veranderingen in het huidige systeem nodig zijn bij de invoering van basisinkomen
  • zorgen dat organisaties die het basisinkomen propageren, elkaar versterken en niet bestrijden
  • je eigen buren uitleggen dat basisinkomen een goed idee is
  • aan de slag gaan op kleine schaal
  • experimenten uitzetten (zoals bijvoorbeeld de vertrouwensexperimenten in een aantal gemeenten) om aspecten van het basisinkomen te onderzoeken

  Het is onvoldoende om op één front aan de slag te zijn. Daar is het probleem te complex voor en de bestaande weerstand te groot.

  Het is een zaak van persoonlijk beleefde prioriteiten, bekwaamheden en wat iemand op dat moment leuk vindt, of hij zijn energie op het ene of op het andere front richt. Uiteraard moet hij/zij daarbij bondgenoten zoeken en in grotere verbanden proberen samen aan de slag te gaan.
  Wat we vooral niet moeten doen is de eigen prioriteiten als alleen zaligmakend zien en anderen verketteren omdat ze een andere keuze maken.

  3 maart 2016

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Studio zvz
    Studio zvz 1318 dagen geleden


    Meer consensus over het wenselijk basisinkomen en de weg ertoe is zeker een vereiste wil het geen utopie blijven.

    Het humane motief: financiële bestaanzekerheid, is in zekere zin al geëffectueerd middels Aow en Bijstand.
    Aow te duur ? schaf het af of minder het voor degenen die voldoende overige inkomsten cq. vermogen hebben.
    Bijstand plus vrijheid al dan niet te solliciteren of werken vervolgens geeft een sober Basisinkomen. 1.
    Wie over voldoende inkomsten uit regulier werk of vermogen beschikt heeft zo een 'basisinkomen' en hoeft het niet extra te ontvangen.

    Wie op basis van bijstands-/basisinkomen bijwerkt wordt vrij zwaar belast over de bijverdiensten om in de pas te blijven met minimumloners die voltijds voor dát [basis]inkomen werken.
    Een bottleneck in deze vormt uiteraard het zwart bijwerken.
    Sancties vooralsnog kunnen dit tegengaan.

    Een dergelijk Voorwaardelijk basisinkomen' want zoals Bijstand afhankelijk van huur-, inkomens-, vermogens-, gezins- en verblijfsland situatie, ligt aldus betrekkelijk onder handbereik en zou zoetjes aan in brede alliantie kunnen worden vormgegeven alsmede op verwachte en onverwachte effecten onderzocht. 
    ------------------
    1. Ook onbetaalbaar ?  Zie Goed voor de werkgelegenheid
    Zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief 27.

    • Reyer Brons
     Reyer Brons 1320 dagen geleden

     Helaas kun je zelfs over feiten van mening verschillen!

     Er os voldoende geld in omloop om iederene een basisinkomen te verschaffen, het is een kwestie van een redelijk overzichtelijke herverdelingsoperatie waar we ook best wat tijd voor mogen uit trekken.

     En ik ken alleen maar onderzoekuitkomstn die op positieve effecten van basisinkomen wijzen. Berekeningen van het CPB waaruit veminderd aanbod op de arbeidsmarkt zou blijken, lijken me een goede hulp om de oplopende werkloosheiid te verkleinen.
     (Voorzover de modellen van het CPB relevant zijn bij een zo drastische cultuurchock als het basisinkomen zal impliceren.)

     • Ad de Beer
      Ad de Beer 1320 dagen geleden

      Ik blijf me verwonderen dat er mensen zijn die geloven in het basisinkomen. Het is niet alleen economisch onhaalbaar, kijk maar naar de AOW, het basisinkomen voor 3.3 miljoen Nederlanders, dat al onbetaalbaar is. Maar wat te vaak vergeten wordt is de psychologische kant. Meedere theorieën laten zien dat het een idee is dat tot mislukken is gedoemd. En als de voorstanders elkaar al in de haren vliegen omdat ze het niet met elkaar eens kunnen worden, wat gebeurt er dan als verstandige mensen die uit de ratio denken en niet uit de emotio met zinvolle argumenten komen?

      Kortom, besteed je tijd nuttig en laat dit waanzinnige idee varen.

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers