Visie 2030

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 646 dagen geleden
  Visie 2030

  Visie 2030 is opgericht omdat het volgens de oprichters in de Nederlandse en de EU politiek ontbreekt aan een Visie. Dat kunnen we als NPI natuurlijk alleen maar onderschrijven!

  Er is een Visie nodig op de toekomst van waaruit nu beslissingen genomen worden, goed nadenkend over de gevolgen en de uitvoering van die beslissingen.
  Er is in de huidige politiek geen enkele visie op de komende problemen of je nu praat over de vluchtelingencrisis, de economische crisis, de falende zorgindustrie, het werklozen probleem of de problemen die zich voordoen bij de Pensioenen, zelfs niet op de organisatie van het politieke bestuur zelf in de toekomst of dat nu in Nederland of bij de EU is.
  Er wordt ad hoc bestuurt en er worden korte termijn besluiten genomen en bij het gevolg van dit bestuur en de besluiten mag je ook nog eens grote vraagtekens plaatsen zodra de problemen werkelijk zichtbaar worden.
  De gevolgen van beslissingen genomen in het verleden en de problemen die daardoor nu komen bovendrijven worden nauwelijks genoemd. Denk daar maar o.a. aan de Sociale Woningbouw en de jarenlange wachtlijsten, de huidige vluchtelingencrisis en de economische crisis. Allemaal het gevolg van korte termijn denken en gebrek aan visie.

  Visie 2030 is aanwezig als openbare groep op Facebook.

  Op dit moment ligt het accent in de publicaties op twee onderwerpen: het basisinkomen (zie ook de website van de Vereniging Basisinkomen) en het stimuleren van lokale burgerinitiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties.
  Een van deze lokale initiatieven vindt u op de website Esbeek.eu en hierna ziet u een paar links naar you tube filmpjes over de effecten als burgers zelf initiatieven nemen. https://www.youtube.com/watch?v=F7L4BzyggRw geeft een beeld over ontwikkelingen binnen dit dorp en https://www.youtube.com/watch?v=wRXsM0if1EE een beeld over de herbestemming van de kerk. 

  Visie 2030 roept belangstellenden op zich aan te sluiten en te helpen. Lees verder op hun website voor de veel bredere oproep om met ideeën te komenwaar mensen zich bij betrokken voelen, ideeën die mensen een kans bieden om het leven meer inhoud te geven waardoor men zich minder bedreigt voelt en zich weer nuttig voelt waardoor ook het zelfvertrouwen zal groeien. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers