Visie 2030

Visie 2030

Visie 2030 is opgericht omdat het volgens de oprichters in de Nederlandse en de EU politiek ontbreekt aan een Visie. Dat kunnen we als NPI natuurlijk alleen maar onderschrijven!

Er is een Visie nodig op de toekomst van waaruit nu beslissingen genomen worden, goed nadenkend over de gevolgen en de uitvoering van die beslissingen.
Er is in de huidige politiek geen enkele visie op de komende problemen of je nu praat over de vluchtelingencrisis, de economische crisis, de falende zorgindustrie, het werklozen probleem of de problemen die zich voordoen bij de Pensioenen, zelfs niet op de organisatie van het politieke bestuur zelf in de toekomst of dat nu in Nederland of bij de EU is.
Er wordt ad hoc bestuurt en er worden korte termijn besluiten genomen en bij het gevolg van dit bestuur en de besluiten mag je ook nog eens grote vraagtekens plaatsen zodra de problemen werkelijk zichtbaar worden.
De gevolgen van beslissingen genomen in het verleden en de problemen die daardoor nu komen bovendrijven worden nauwelijks genoemd. Denk daar maar o.a. aan de Sociale Woningbouw en de jarenlange wachtlijsten, de huidige vluchtelingencrisis en de economische crisis. Allemaal het gevolg van korte termijn denken en gebrek aan visie.

Visie 2030 is aanwezig als openbare groep op Facebook.

Op dit moment ligt het accent in de publicaties op twee onderwerpen: het basisinkomen (zie ook de website van de Vereniging Basisinkomen) en het stimuleren van lokale burgerinitiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties.
Een van deze lokale initiatieven vindt u op de website Esbeek.eu en hierna ziet u een paar links naar you tube filmpjes over de effecten als burgers zelf initiatieven nemen. https://www.youtube.com/watch?v=F7L4BzyggRw geeft een beeld over ontwikkelingen binnen dit dorp en https://www.youtube.com/watch?v=wRXsM0if1EE een beeld over de herbestemming van de kerk. 

Visie 2030 roept belangstellenden op zich aan te sluiten en te helpen. Lees verder op hun website voor de veel bredere oproep om met ideeën te komenwaar mensen zich bij betrokken voelen, ideeën die mensen een kans bieden om het leven meer inhoud te geven waardoor men zich minder bedreigt voelt en zich weer nuttig voelt waardoor ook het zelfvertrouwen zal groeien. 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Netwerk PI
   Netwerk PI 455 dagen geleden

   Reactie van Pieter Oost van Visie 20130, via hun Facebook-pagina:

   Pieter Oost 21 augustus 11:23
   De FB pagina van Visie 2030 is van start gegaan door het ontbreken van een toekomst visie in het huidige politieke bestel. Visie 2030 is dan ook geen voorstander voor het oprichten van weer een nieuwe politieke partij. Wij stellen dat het activeren van burgers en inwoners van wijken, dorpen en gemeenten met Cooperatieve burgerbewegingen zonder een directe binding met de politiek wellicht veel effectiever kan zijn. Zeker als die Burgercooperaties zich overkoepelend verenigen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau, omdat veel kwesties ook landelijk kunnen zijn. Het voordeel is dat men op elk moment de leden zou kunnen activeren om een petitie of referendum te ondersteunen en zo doende een vuist kan maken tegen de landelijke politiek.
   • Netwerk PI
    Netwerk PI 455 dagen geleden

    Martin, je reactie heb ik inmiddels geplaatst op de Facebook-pagina van de groep Visie 2030.

    Reyer Brons

    • martin1945
     martin1945 456 dagen geleden

     IK ben boven de 70 en heb grote belangstelling voor meedoen aan die Visie2030, maar heb geen idee van Facebook en andere sociale media.

     Ik volg de Nederlandse politiek al 50 jaar, en heb meegedaan aan het oprichten van 3 nieuwe partijen.

     Die hebben het niet gehaald, omdat er toen basisfouten zijn gemaakt. Maar in die tijd waren er nog geen sociale media. Nu wel, maar vanwege mijn leeftijd zit ik niet op linked-in, facebook of twitter.

     Waar kan ik die Visie2030 vinden ? 

     Ik ben al jaren van mening dat er een nieuwe politieke partij moet worden opgericht, met als programmabasis de normale sociale en economische behoeften van de grote meerderheid van Nederlandse burgers.  Die behoeften zijn zowat allemaal al gepasseerd op dit NPI-kanaal. 

     Dus die basis is er al.

     Twee belangrijke lijnen:

     het invoeren van het BI in delen, te beginnen met al diegenen boven de 50, die geen vast inkomen in loondienst hebben, of uit eigen onderneming.

     het invoeren van het referendum-systeem zoals in Zwitserland. Ook op gemeentelijk vlak.

     De naam van de partij wordt Sociale Hervormings Partij. IK zoek mensen van alle leeftijden uit het hele land om de partij mee op te richten. En ik heb alle hulp nodig, want alleen kan ik niks.  

     Verder info bij mij via dit kanaal.

      

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers