Wat te doen als NPI?

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 1095 dagen geleden
  Wat te doen als NPI?

  Het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) heeft als centraal thema “eenvoud”, omdat wij vinden dat politieke innovatie en effectief bestuur vooral worden gehinderd door overmatige complexiteit. Heersende machten sluiten zich op in een bastion van ingewikkelde regels waarachter zij zich kunnen verschuilen en van waar uit ze hun besluiten kunnen rechtvaardigen. Het NPI wil hier iets aan veranderen!

  De plek van de hindermacht

  Het NPI heeft in de loop van haar bestaan steeds beter begrepen waar zich die macht bevindt:

  • in politieke gewoonte die bij elke regel naar uitzonderingen zoekt,
  • in federatieve bestuursvormen waarin macht wordt gedeeld en tegengewerkt,
  • in de tot neen nopende verplichtingen, (b.v. privacy regels)
  • in instellingen die fouten verdoezelen om hun belangen te beschermen,
  • in structuren waarin loopbaanbelangen voorgaan op algemene belangen,
  • in voorkeursrelaties tussen bedrijfsleven en overheden.

  Met die macht op die plekken gaan we als NPI een directe dialoog aan, om te begrijpen wat ze doen en hoe ze de wereld zien, maar ook om te overtuigen en om te bevorderen dat hoopgevende veranderingen plaatsvinden die hun eigen dynamiek gaan ontwikkelen. Dat hebben we te weinig gedaan.

  De identiteit

  Leden van het NPI zullen actief vertellen wie ze zijn en namens wie ze spreken. Het NPI is een samenwerkingsverband, met een actieve kern die duizend jaar consultantservaring aan tafel brengt. Onze bijdrage aan maatschappelijke discussies bestaat uit de constructieve dialoog die wij met machthebbers aangaan. Een dialoog die er op gericht is om eenvoud van regelgeving te bevorderen (en onnodige complexiteit tegen te gaan) en nieuwe richtingen te zoeken door experimenten.

  Benodigdheden

  Wat is voor deze aanpak nodig?

  1. inspiratie en een grondtoon. Die grondtoon houdt in dat we het de poli­tieke krachten en heersende machten lastig gaan maken wanneer ze din­gen ingewikkelder maken dan nodig is, of wanneer zij weigeren te expe­ri­menteren in een richting die ons zinvol lijkt. Wij zijn uitnodigend en onder­steunend naar elke maatschappelijke actor met vergelijkbare ambities en willen samen met hen naar constructieve alternatieven zoeken.
  2. een consistente vorm en inhoud. Dat betekent dat slechts één of enkelen kunnen spreken en schrijven als of namens het NPI.
  3. een helder programma en een pragmatisch stramien. Onze voorkeur is een praktische beïnvloeding, b.v. door te experimenten, dan wel door te analyseren waarom voor de hand liggende verbeteringen niet tot stand komen.
  4. zinvolle veranderingen in de samenleving. De bemoeizucht van het NPI laat dingen groeien. Daarvoor is inhoud en vasthoudend activisme nodig. Dat vraagt om minimaal budget, maar ook om gebruik te maken van de positie die het NPI in het openbaar debat opbouwt.
  5. reputatie en kracht. Het NPI ontwikkelt een veelheid aan verbindingen en activiteiten, waardoor maatschappelijke coalities kunnen ontstaan. De website wordt wervend voor ambtenaren en draagt bij aan het ontwikkelen van coalities tussen ambtenaren en andere maatschappelijk actoren.

  Programma

  Wij (Peter van Hoesel, Reyer Brons, Tom van Doormaal, Peter Schuttevaar) willen deze benadering graag proberen. Het betekent:

  Kern is:

  De brede groep (Netwerk Eenvoud) kan ongeveer blijven functioneren als hij doet. Individueel kan een voorstel worden gedaan het NPI als voertuig te benutten. Wij willen de consistentie daarvan bewaken.
  De website wordt een beginpunt van nieuwe coalities of spannende experiment-voorstellen. De komende verkiezingen en kabinetsformatie, maken het de goede periode om vernieuwing te beproeven en te stimuleren.
  Wij hebben behoefte aan individuele verbinding met diegenen, die hierin een jaar willen investeren.

   Peter van Hoesel, Reyer Brons, Tom van Doormaal, Peter Schuttevaar , 18-10-2016

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers