Gelooft u nog in de onzichtbare hand ?

  mr drs G.M. van Duin
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door mr drs G.M. van Duin 982 dagen geleden
  Gelooft u nog in de onzichtbare hand ?

  De onzichtbare hand  van de economen/ economie.

  De onzichtbare hand is volgens weldenkende economen een scala aan economische effecten: het vermogen van de vrije markt om collectieve welvaart te scheppen, de vorming  op een dergelijke markt, een bredere notie van het scheppen van sociale orde door het najagen van eigenbelang, het wederzijds voordeel dat daarin volgens hen besloten ligt

  Het idee van een onzichtbare hand komt drie maal voor in het werk van de Schotse filosoof en econoom Smith  In één van de gevallen, in zijn boek verwijst de uitdrukking naar het effect dat het najagen van door het algemeen belang dient, verhogen en zo de collectieve rijkdom van een land vergroten.[ De andere twee keer heeft de uitdrukking andere betekenissen De onzichtbare hand uit is een gevleugelde metafoor voor de efficiëntie van de markt

  Onbegrijpelijk primitief magisch denken

  Het is zullen we straks zien onbegrijpelijk en volstrekt onacceptabel dat politici, bestuurskundigen, economen, de sociale economie, de markt economie, de zogenaamde vrije markt willen laten overlaten aan de onzichtbare hand en met dit argument veel publieke taken zijn gaan privatiseren.

  Magisch denken gaat vooraf aan concreet en abstract denken.

  De hand werd bij de Grieken en in de Bijbel gezien als een centrum van kracht, een kracht van buitenaf. Een soort herstellend genezende kracht. De hand zou mensen veranderen door ze te zegenen en handen op te leggen bijvoorbeeld bij duiveluitdrijving.

  De oude Grieken zagen zichzelf niet als zelfbewuste initiatiefnemende wezens. Bij gedragingen en belevingen werd steeds weer verwezen naar machten en krachten van buitenaf.  Goden waren het die legers leidden, goden veroorzaakten oorlogen, niet de mensen.  Zo dacht men toen.

  Als we een betere samenleving willen zullen we anders moeten gaan denken.

  Schrijven en lezen is de belangrijkste uitvinding van de mensheid geweest, de cerebrale organisatie van de hersenen kreeg daardoor een andere vorm en inhoud aldus Vroon 1980 en Swaab 2016.

  Taal en het geschreven woord verbeterde het denken en mentale processen waardoor ook in vele opzichten het psychisch functioneren in tal van opzichten beter werd.

  De verdeling van economie moet beter en eerlijker.

  Swaab geeft in zijn boek het Creatieve brein aan hoe mens en wereld elkaar maken kunnen door de organisatie van de samenleving eerlijker te verdelen, door cultuur, muziek, kunst beter te spreiden. Door goed onderwijs beter te verspreiden.

  Hierdoor worden mentale processen in de hersenen van de mensen die daar wonen ook verbeterd met dezelfde sprong als na de uitvinding van schrijven en lezen.

  Er moet dus worden geinvesteerd in achterstandswijken, voedselbanken is denken en organisatie uit de middeleeuwen, van de soepbedeling, de uitkeringen moeten basisinkomen worden genoeg om alle vaste lasten van te betalen en cultuur en onderwijs en eten.

  De huizen van de sociale woningbouw moeten groter en ruimer worden opgezet.  Er moet daarvoor ruimte worden gemaakt door belastingbetalende Multi nationals en de zeer vermogende rijken uit onze samenleving. Hierdoor verdwijnen ook de tegenstellingen tussen laag/hoog  opgeleiden en arm /rijk

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers