• Blogs
 • Netwerk PI
 • Afspraken en voornemens NPI na de bijeenkomst op 26 juni 2017

Afspraken en voornemens NPI na de bijeenkomst op 26 juni 2017

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 867 dagen geleden
  Afspraken en voornemens NPI na de bijeenkomst op 26 juni 2017

  Zie hieronder de afspraken die de aanwezigen op de vorige bijeenkomst hebben gemaakt.

  Afspraken en voornemens NPI na de bijeenkomst op 26 juni 2017

  Basisinkomen 

  We willen een bijeenkomst met Nele Lijnen, Wim Suyker (CPB) en Radar proberen te organiseren.
  Inmiddels is 16 oktber vastgelegd, waarschijnlijk Nieuwspoort.
  Tom en Peter vH benaderen de potentiële sprekers.
  Lastig is de onzekerheid van een nieuwe regering en de begroting.
  De VBi organiseert op 18 september een promotiebijeenkomst

  BZK en experimenten 
  Tom gaat een reminder opstellen. 
  Hij wil de spanning tussen bestaande regels en de intense behoefte aan ruimte voor nieuwe activiteiten nog wel wat  uitdiepen. Wellicht ook relatie tussen het experimentenregime, de sociale kwestie en het openbaar bestuur


  Leergang burgerparticipatie

  1 juli a.s. start de try-out bij de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (Peter vH)
  Suggestie: kijk niet alleen naar de lokale bureaucratie, maar vooral ook naar uitvoerende instellingen en hoe die tot coalities te brengen.

  Institutionalisering/financiering NPI

  Niet aan de orde geweest wegens afwezigheid initiator
  Centraal punt: als we meer en consequenter aandacht willen geven aan onze thema’s is daar wat geld voor nodig. Eenmalige subsidies helpen wat, sponsors helpen ook wat.
  Financiering is nu al nodig voor de bijeekomst op 16 oktober. Wie heeft een idee?

  NPI-symposium
  Geen concrete afspraak, maar wellicht toch weer iets proberen met de wetenschappelijke bureaus.
  Ook aanknopingspunten bij het punt van de experimenteerruimte

  Dynamisering website

  Hoe krijgen we ons gedachtegoed verder verspreid (actieve verbindingen met andere relevante sites en discussies stimuleren).
  Vraagt veel werk, hierover is geen afspraak gemaakt.

  Tom noemde Robert Reich, maar ook de blogs over de zorg van het WBS als voorbeeld. Als Sargasso content kan organiseren, kunnen wij dat ook.
  Vergt veel inzet met discipline.

  Strategie

  Wellicht is het goed is als de afwezigen te confronteren met een klein, maar concreet werkprogramma waarvoor wij zeggen te willen gaan.
  Wordt aan gewerkt.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers