BASISINKOMEN VRAAGT RATIONELE AFWEGING

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 819 dagen geleden
  BASISINKOMEN VRAAGT RATIONELE AFWEGING

  Hieronder doen wij een oproep ons te steunen in het helder agenderen van onderzoek over de sociale dimensies van onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid, door velen beperkt tot de discussie over het universeel basisinkomen.

  Het NPI ziet in de hernieuwde interesse voor een onvoorwaardelijk basisinkomen een kans om de politieke discussie over een hoofdzaak te voeren. Het beleid ten aanzien van arbeid en sociale zekerheid kenmerkt zich door ingewikkeldheid, gebrekkige effectiviteit en ook gebrekkige legitimiteit. De ongelijkheid in de samenleving lijkt te groeien.
  Ondanks de gebrekkige informatie over de mogelijkheden van een universeel basisinkomen ter verbetering, wordt ruimte op de politieke agenda op basis van onvolledige motiveringen geweigerd.   Kort voor de verkiezingen vond in de Kamer een debat plaats over de Motie Klein, waarin deze nader onderzoek bepleitte. Niet echt nodig, oordeelde de minister van SZW, want het CPB had voldoende aangetoond dat het geen begaanbaar pad voor praktisch beleid was. Dat vond het NPI jammer.

  Het NPI heeft een programma voor onderzoek gemaakt dat na voltooiing een beter fundament voor een rationele politieke discussie en besluitvorming oplevert.
  Een radicale verandering van arbeidsmarkt en sociale zekerheid is geen kleinigheid, maar een kernpunt voor de toekomst van onze samenleving en onze economie.
  Het is onze overtuiging dat de vrees om daar goed naar te kijken ons verlamt en de ontwikkeling zal afremmen, zo niet tegengaan.

  Vandaar dat het NPI een nieuwe poging wil doen een serieus debat over het basisinkomen, met al hetgeen daarmee samenhangt, te openen en verdere discussie te bevorderen.
  Dat willen wij doen door 16 oktober een studiemiddag te organiseren in Nieuwspoort, in Den Haag.

  Programmapunten in ieder geval:

  • Het Belgisch Parlementslid Nele Lijnen zal spreken over haar boek over het basisinkomen;
  • Een medewerker van het CPB zal spreken over het onderzoekprogramma van het NPI (opgesteld door Prof. P van Hoesel).

  Andere sprekers zijn nog in discussie. 
  Daarin speelt de politieke onzekerheid rond de kabinetsformatie uiteraard een rol. (Uiteraard kreeg de informateur ons onderzoekprogramma.)
  Het ministerie van SZW heeft inmniddels medewerking toegezegd.

  Het lijkt het NPI van groot belang dat de politiek de discussie over arbeidsmarkt en sociale zekerheid herneemt en niet uit de weg gaat.
  Daarom wordt de middag reeds nu aangekondigd.

  Moeilijkheid: het NPI is een netwerk, zonder middelen. Wij vormen een fragiel netwerk van mensen, met het internet als bindmiddel. Middelen, sponsors of subsidie hebben wij niet. 
  Daarom zoeken wij naar bijdragen voor de kosten van deze studiemiddag. 
  Als de belangstellenden voor dit thema ons hiervoor willen steunen, kunnen de afspraken worden vastgelegd. 

  Kernpunt nu: steunt u de motivering? Bent u bereid daarvoor een bescheiden bijdrage te leveren?
  Dat  kan dat via bankrekening NL07 INGB 0004 3746 91 tnv APM Groep onder vermelding van bijdrage Netwerk PI.
  Desgewenst zenden wij u voor uw bijdrage een factuur (PDF) met vermelding van de BTW. Aanvragen van de factuur via netwerkpi@gmail.com.

  Als de komende vier weken voldoende steun blijkt, zullen we na medio augustus nadere informatie verschaffen.

  Met vriendelijke groet,

  Prof. P. van Hoesel, voorzitter NPI
  T. van Doormaal, secretarishartelijke groet,
  R. Brons

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers