Symposium BASISINKOMEN VRAAGT RATIONELE AFWEGING 16 oktober

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 812 dagen geleden Reacties (3)
  Symposium BASISINKOMEN VRAAGT RATIONELE AFWEGING 16 oktober

  Het beleid ten aanzien van arbeid en sociale zekerheid kenmerkt zich door ingewikkeldheid, gebrekkige effectiviteit en ook gebrekkige legitimiteit. De ongelijkheid in de samenleving lijkt te groeien.

  Ondanks de gebrekkige informatie over de mogelijkheden van een basisinkomen ter verbetering, wordt ruimte op de politieke agenda op basis van onvolledige motiveringen geweigerd.  Kort voor de verkiezingen vond in de Kamer een debat plaats over de Motie Klein, waarin deze nader onderzoek bepleitte. Niet echt nodig, oordeelde de minister van SZW, want het CPB had voldoende aangetoond dat het geen begaanbaar pad voor praktisch beleid was. Dat vond en vindt het NPI jammer.

  Het NPI heeft een programma voor onderzoek gemaakt dat na voltooiing een beter fundament voor een rationele politieke discussie en besluitvorming oplevert.

  Een radicale verandering van arbeidsmarkt en sociale zekerheid is geen kleinigheid, maar een kernpunt voor de toekomst van onze samenleving en onze economie. Het is onze overtuiging dat de vrees om daar goed naar te kijken ons verlamt en de ontwikkeling zal afremmen, zo niet tegengaan.

  Vandaar dat het NPI via dit symposium een nieuwe poging wil doen een serieus debat over het basisinkomen, met al hetgeen daarmee samenhangt, te openen en verdere discussie te bevorderen.

   (Zie voor het definitieve programma BASISINKOMEN VRAAGT RATIONELE AFWEGING)

  Plaats: Nieuwspoort, Den Haag
  Voorlopig programma:
   
  14:00  Inloop 
  14:20 Opening door middagvoorzitter Peter van Hoesel (emeritus hoogleraar Beleidsonderzoek en voorzitter NPI)
  14:30  Presentatie van Nele Lijnen (Belgisch parlementslid) n.a.v. haar boek ‘Win for Life’ waarin zij pleit voor een basisinkomen en verwijst naar het NPI-onderzoeksvoorstel als een kansrijke richting 
  15:00 Overhandiging van het boek van Nele Lijnen aan een vertegenwoordiger van het ministerie van SZW en/of van de SER
  15:10 Een presentatie van DG Bernard ter Haar vanuit het ministerie van SZW over de samenhangen in het beleid met de discussie over het basisinkomen; mede in het licht van kabinetsformatie en regeerakkoord
  15:30 Inleiding van Egbert Jongen (senior onderzoeker bij het Centraal Planbureau en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden) over onderzoeksmogelijkheden m.b.t. de invoering van een basisinkomen
  15:50 Discussie met de zaal
  16:10 Afsluiting door de middagvoorzitter
  16:15 Borrel
     
  Deelname aan het symposium is gratis, maar het NPI zoekt wel sponsoren om de kosten te dekken.
  Bijdragen kan  via bankrekening NL07 INGB 0004 3746 91 tnv APM Groep onder vermelding van bijdrage symposium NPI.
  Desgewenst zenden wij u voor uw bijdrage een factuur (PDF) met vermelding van de BTW. Aanvragen van de factuur via netwerkpi@gmail.com.
   
  Zie voor inschrijving de aankondiging op de website.

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Netwerk PI
    Netwerk PI 741 dagen geleden

    Zie voor het defintieve programma 

    BASISINKOMEN VRAAGT RATIONELE AFWEGING

    • Reyer Brons
     Reyer Brons 778 dagen geleden

     Ary,

     Inderdaad vreemd dat wij velen geld geven (90 % krijgt wel iets van de overheid langs de ene of de andere weg!), maar krampachtig doen als inkomen principieel losgekopeld wordt van betaalde banen.
     Een ander woord helpt daar niet voor!
     In mijn ogen kan basisinkomen prima uitgevoerd worden in de vorm van negatieve inkomstenbelasting of garantie-inkomen. Zie voor bruikbare omschrijvingen en uitleg op de VBi-site Basisinkomen, soorten en terminologie.
     In het door het NPI voorgestelde onderzoek zal dit onderwerp zeker ook aan de orde moeten komen.

     • Ary van de Water
      Ary van de Water 783 dagen geleden

      Is het begrip basisinkomen niet een foute benadering in een pseudo christelijke gemeenschap ?

      Ene Paulus heeft al in een van zijn brieven gesteld dat "wie niet werkt, zal niet eten", hetgeen HET argument is van ons beschaafd Nederland tegen een gratis inkomen.

      Het vreemde is dat wij WEL een gratis inkomen toewijzen aan allen die niet- kunnen - verdienen. Denk daarbij aan de bijstand, de WW, de AOW,  de kinder-uitkeringen, de arbeidsongeschikten, enz, enz. Al deze "gunsten" hebben we opgezadeld met eigen organisatie ter controle van misbruik, gerechtigd zijn, premie heffing, kortom een uiterst kostbare manier om armoede te voorkomen.

      Is het niet VEEL eenvoudiger om iedereen die gerechtigd is om in Nederland te wonen een negatieve belasting op te leggen. Die is te verrekenen met de af te dragen belasting, of desgewenst per maand door de fiscus overgemaakt te krijgen als er niet te verrekenen valt.

      Hoe de schijven aangepast moeten worden is een volgende zaak. De eenvoud is dat het orgaan dat alles over onze inkomsten [hoort te] weten, meteen het uitkeringsorgaan is.

      Inderdaad een rampzalige gedachte: alle sosiale premies en - organisaties weg, een enorme werkeloosheid.

       

       

     Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers