• Blogs
 • Netwerk PI
 • Reactie NPI op Wouter Keller: De oplossing voor de armoedeval

Reactie NPI op Wouter Keller: De oplossing voor de armoedeval

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 769 dagen geleden
  Reactie NPI op Wouter Keller: De oplossing voor de armoedeval

  Het begrip ‘armoedeval’ wordt door bijna iedereen in verband gebracht met de laagste inkomensklassen. Wouter Keller laat in zijn artikel in FTM: De oplossing voor de armoedeval, kristalhelder zien dat de armoedeval veel verstrekkender is dan dat. De middeninkomens worden er evenzeer door geraakt als de lagere inkomens. Het beleid van Rutte II m.b.t. allerlei inkomensafhankelijke maatregelen heeft daar ongetwijfeld fors aan bijgedragen.

  Kellers oplossing, vlaktaks en een basisinkomen, is op zichzelf niet verrassend, maar het is voor zover bekend wel de enige goede oplossing. Hij gaat uit van een basisinkomen van 700 euro per maand, een bedrag dat in elk geval geschikt is voor het oplossen van de fiscale aspecten. Voor het oplossen van alle sociale zekerheidsaspecten van de armoedeval is volgens ons een beduidend hoger bedrag nodig. Misschien wil Keller in een vervolgartikel daar ook nog eens mee gaan rekenen.

  Zijn macroberekening komt uit de losse pols, zoals hij zelf ook aangeeft, maar klopt aardig met schattingen van andere economen. Tegenstanders vinden het genoemde bedrag van 30 miljard (pakweg 10% van de rijksbegroting) trouwens al voldoende om mordicus tegen te zijn. Volgens ons kunnen alleen de planbureaus zorgen voor een adequate berekening, omdat alleen zij over alle gegevens beschikken die hiervoor nodig zijn.

  In dit verband willen wij graag wijzen op enkele aspecten van het basisinkomen waar Keller niet op ingaat.
  Een basisinkomen is een dermate drastische beleidswijziging, dat het moeilijk past in de traditie van incrementele beleidsontwikkeling: kleine stapjes die de goede richting uit lijken te gaan, maar die het beleid vooral ondoorzichtiger maken, mede veroorzaakt door verborgen weerstanden tegen belangrijke veranderingen bij de bureaucratie. Na elk stapje kan Keller vervolgens opnieuw laten zien dat het er niet beter op wordt. Het zou kunnen helpen als hij de politiek daarmee laat inzien dat het bestaande regelsysteem allengs onder zijn eigen gewicht dreigt te bezwijken.

  Het basisinkomen raakt zowat alle beleidsdomeinen, waardoor het een sector-overstijgende beslissing zou moeten worden. Als er iets lastig is in Den Haag, dan is het dat wel. Wij menen dat meer kennis en inzicht over alle beleidsmatige en maatschappelijke gevolgen van de invoering van een basisinkomen nodig is om zo’n grote beslissing een kans te geven. Het NPI heeft daarom een onderzoeksvoorstel geschreven, dat op 16 oktober a.s. wordt besproken op een bijeenkomst in Nieuwspoort. Zie hier voor een toelichting. Rechtstreeks inschrijven kan ook.

  Reyer Brons
  Tom van Doormaal
  Peter van Hoesel
  6-10-2017

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers