De Aggregatiemens - een boek van Peter Schuttevaar

De Aggregatiemens - een boek van Peter Schuttevaar

“De Aggregatiemens” is een diepgaand boek over groepsgedrag en samenwerken. Het boek breekt er een lans voor dat ook samenwerkende organisaties en vage relatienetwerken over een groepsbrein beschikken. Hoe dat groepsbrein werkt is min of meer de inhoud van het boek.

Iedere professional die complexe samenwerking moet initiëren of begeleiden, kan zijn voordeel met de aggregatiemens doen. Of het nu over intergemeentelijke samenwerking gaat, over bedrijfsfusies, over een consortium van ondernemers of over samenwerkende eigenaren van maatschappelijk vastgoed, het boek geeft een breed en diep inzicht in de samenwerking en geeft richting aan de begeleiding ervan.

De Aggregatiemens brengt onvermoede werkingsprincipes aan de oppervlakte die het groepsgedrag op de achtergrond sturen. Het begrip van deze werkingsprincipes legt een professioneel fundament onder het beoordelen van groepsgedrag. Groepsprocessen kan men zo evenwichtiger en doeltreffender begeleiden en keuzen voor interventietechnieken kan men eindelijk eens degelijk onderbouwen. Het boek is dan ook onmisbaar voor iedereen die samenwerking als een professie wil benaderen!

Voor het NPI is dat relevant, omdat een belangrijke Politieke Innovatie er uit zal bestaan dat politieke groeperingen er minder op uit zullen zijn om top-down aan burgers hun wil op te leggen en meer vanuit coöperatie samen met burgers de uitdagingen van de samenleving aan zullen gaan en ’s lands problemen op zullen lossen. De innovatieve politicus dient daarom een samenwerkingsprofessional te zijn!

Het boek is als pdf-document te downloaden. Het mag vrij verspreid worden en voor eigen gebruik worden uitgeprint. Herverspreiding met een winstoogmerk is in geen enkele vorm toegestaan. Diegenen die vinden dat zij baat bij de inhoud van het boek gehad hebben mogen hun waardering laten blijken door een bedrag van € 9,- over te maken en/of een e-mail naar de auteur te sturen (zie de notitie over copiëerrechten onderaan pag. 2 voor details).

http://www.vitha.nl/vitha/paginas/downloads/de%20aggregatiemens.pdf

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers