• Blogs
 • Reyer Brons
 • NPI biedt ruimte om het innovatieve van nieuwe partijen te toetsen

NPI biedt ruimte om het innovatieve van nieuwe partijen te toetsen

Zo kort voor 2e Kamerverkiezingen ontstaan veel nieuwe partijen en bewegingen die vinden dat het anders moet. Of die het een vorige ronde niet gehaald hebben en een nieuwe poging wagen.
Het NPI biedt ruimte om deze nieuwe initiatieven tegen het licht te houden en te toetsen op hun innoviteit.
Zie hiervoor een (tot nu toe beperkt) overzicht en een door iedere deelnemer aan het NPI aanpasbare bespreking (in technische termen: een wiki). Deze wiki’s zijn door de beheerder van de NPI-site aangemaakt en kunnen ingevuld, aangevuld en gemuteerd worden.

Voor het NPI is dit een experiment om te kijken of via deze zwak aangestuurde activiteit een mooi resultaat bereikt kan worden. De betrokken parijen en bewegingen kunnen hier uiteraard gebruik van maken om zich nader te profileren.

Innovatief

Het begrip ‘innovatief’ kan uiteraard voor iedereen iets anders ingevuld worden. Dat hoort  bij het spel. Het NPI heeft om de gedachten te bepalen in zijn ‘missie’ het begrip als volgt geduid:

 • meer gericht op feiten dan op modieuze opvattingen en hypes
 • meer vanaf het begin samenwerken dan achteraf verkrijgen van draagvlak (van burgers, etc.)
 • meer lering trekken (evaluatie) dan telkens nieuwe bedenksels lanceren
 • meer proactief, op basis van visie, dan reactief, op basis van incidenten of calamiteiten
 • meer integraal of holistisch dan fragmentarisch vanuit kokervisies of beleidskoninkrijkjes
 • meer forceren van doorbraken dan fijnmazig verbeteren van de bestaande verhoudingen
 • meer vanuit netwerken en ketens dan vanuit grootschalige, anonieme  en verbureaucratiseerde  (met functiescheiding/taaksplitsing) overheidsorganisaties
 • meer vanuit het algemeen belang dan vanuit de vele uitzonderingen en deelbelangen
 • meer normale mensentaal dan academisch jargon
 • meer vanuit dienstbaarheid dan vanuit macht
 • meer vanuit kennisdelen dan vanuit afschermen en beveiligen van kennis

Eerste selectie nieuwe partijen

In het eerste overzicht is slechts een beperkt aantal parijen en bewegingen opgenomen. Ook de beheerder van de NPI-site kan niet alles tegelijk. Uiteraard zijn nu geen oude gevestigde partijen opgenomen. Gestart is met zes partijen/bewegingen die door vrije nieuwsgaring boven zijn gekomen. Bijvoorbeeld door naar DWDD te kijken, of doordat een oud jeugdvriend van mijn vrouw haar aandacht vroeg voor de partij waar hij op de lijst staat.
Ook even gekeken naar het register van de kiesraad, maar dat hielp niet echt. Veel geregistreerde instanties hebben geen website of de URL die bij de kiesraad staat genoteerd deugt niet. Als lezers vinden dat er nog een partij of beweging op de lijst moet: laat het horen en we maken er een pagina voor.

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers