RAAR IDEOLOGISCH DEBAT over wonen

https://www.aedescommunities.nl/netwerken/corporatie-forum/f/496/t/7172.aspx

Tom van Doormaal roept op tot meer discussie over het beleid rond het WONEN

Er was een parlementaire enquête, er is een revisie van de woningwet, maar het debat in de politiek over de sociale woningbouw is niet stilgevallen. Maar echt spannend wordt het niet. Dat is raar: de politieke hoofdstromingen in ons land waren het decennia lang redelijk eens over de sociale woningbouw, de rollen en de uitvoerenden. Die vrede lijkt een beetje voorbij. Waarom?

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Netwerk PI
   Netwerk PI 1709 dagen geleden

   Reactie van Peter van Hoesel (9-12-2015):

   Wat mij betreft is de volkshuisvesting voor burgers teveel op een loterij gaan lijken. Mensen met een laag inkomen moeten maar afwachten wanneer ze een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Mensen met een iets te hoog inkomen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en als ze daar al wonen worden ze belaagd met huurverhogingen, terwijl de koopmarkt voor hen lastig toegankelijk is. Mensen die op dieptepunten in de woningmarkt hebben gekocht zijn spekkoper en mensen die op hoogtepunten hebben gekocht pechvogels. Mensen met een oude hypotheek hoeven niet af te lossen en met een nieuwe hypotheek wel. Mensen met een eigen huis hebben daarmee een soort pensioenvoorziening, mensen met een huurwoning bouwen dat niet op.
   Los hiervan is het een enorm ingewikkeld stelsel geworden, en dat vraagt om een forse vereenvoudiging.

   Het zou goed zijn als er een gelijk speelveld zou komen. Waarschijnlijk is er een oplossing te vinden via een hybride constructie, iets tussen kopen en huren in, waarbij je begint als 100% huurder en eindigt als 100% eigenaar. Elk jaar wordt je een beetje minder huurder en een beetje meer eigenaar. Wie meteen eigen geld kan inleggen hoeft niet bij nul te beginnen. Woningcorporaties zouden dit model kunnen toepassen, en voor de duurdere woningen kunnen dat particuliere beleggers zijn, maar ook banken. Huursubsidie en hypotheekrenteaftrek zouden daarbij kunnen worden vervangen door een algemene subsidieregeling, waarbij die subsidie in jaarlijkse partjes wordt toegekend. Je kunt die subsidieregeling desgewenst inkomensafhankelijk maken (wel oppassen voor de armoedeval).
   Uiteraard is dit snel opgeschreven en dus niet uitgewerkt, maar ik heb dit idee als eens globaal voorgelegd aan Bouwend Nederland (op het dieptepunt van de crisis) en ze zagen er wel wat in omdat het een nieuwe impuls aan de bouwsector zou kunnen geven. Het stukje dat ik daarvoor indertijd heb geschreven kan ik overigens zo gauw niet meer vinden.
   Vanzelfsprekend moet er goed gekeken worden naar de wijze hoe zo’n nieuw stelsel kan worden ingevoerd en hoe het oude stelsel kan worden vervangen. De rol van financiers moet uiteraard ook goed worden geregeld. Ik zou verder voorstander zijn van enigerlei vorm van prijsregulering met name om speculatie tegen te kunnen gaan (denk maar terug aan de regeling bij premie A en premie B woningen, waarbij je de premie bij snelle verkoop niet zomaar in je zak kon steken).

   Nogmaals, dit vergt de nodige uitwerking, maar ik vermoed dat een dergelijke constructie de verbinding zou kunnen leggen tussen de opvattingen van PvdA en VVD.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers