Tom van Doormaal: Decentralisatie en politiek denken

https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/2015/12/10/decentralisatie-en-politiek-denken/#more-657

De decentralisaties komen neer op een totale verbouwing van de verzorgingsstaat.
De decentralisaties zijn gericht op vereenvoudiging en stroomlijning van dit mechanisme: de gedachte is dat er teveel instellingen zijn, die elkaar weinig licht in de ogen gunnen. 

Het heeft geen zin te roepen dat de bezuinigingen volledig moeten worden teruggedraaid, want daarmee ontken je de kern van de boodschap, n.l. dat wij met onze financiering van instellingen en aanbodstructuren een inefficiënte zorgbureaucratie hebben geschapen.

Veel dichter bij kom ik als het gaat om emancipatie van de klant, zeggenschap en keuzevrijheid. Het moet mogelijk zijn dat individuele vragers en individuele aanbieders elkaar vinden op een transparante zorgmarkt. Daar zul je over moeten nadenken en maatregelen voor moeten treffen.

Moet dat nu? Ja, eigenlijk wel. Dadelijk is er een verkiezing geweest en zitten ze weer onder politieke en publicitaire druk dingen te regelen die helemaal niet kunnen of zeer onverstandig zijn. De tijd is er nu wel.

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers