Getemperde verwachtingen - Met experimenten het bestaande doorbreken

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 1117 dagen geleden
  https://platformoverheid.nl/artikel/getemperde-verwachtingen

  Een groot probleem is de spanning tussen bestaanszekerheid en de gewenste flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zou je bestaanszekerheid kunnen behouden, door inkomen en formeel werk te scheiden? 
  De ideologische verschansingen in dit debat zijn groot. De bewindslieden verklaarden in het parlement dat er voldoende onderzoek was om te concluderen dat het basisinkomen geen begaanbaar pad zou zijn. Maar is dat zo?

  In het artikel op Platform O komt Tom van Doormaal 
  tot een recept, we zullen een paar dingen moeten doen:

  • Afstand nemen van vruchteloze tegenstellingen, bijvoorbeeld die tussen markt en overheid. Waar de markt dingen kan doen, moet dat gebeuren, maar binnen grenswaarden die politiek worden bepaald. De overheid mag en moet zich met de markt bemoeien vanuit een voortdurend bijgestelde visie op het algemeen belang. De inspiratie daarvoor komt van onderop. De bron van de politieke macht is de relatie tussen buren.
  • Andere tegenstellingen moeten juist sterker: politiek en bureaucratie behoren in een professionele verhouding tot elkaar te werken. Politiek en bestuur lopen teveel door elkaar heen. De oorzaak daarvan ligt sterk bij de druk van de media. Ook de dimensie centraal-decentraal is gestoord: gemeenten horen meer ruimte te hebben voor een financiële huishouding en politieke verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen.
  • Ruimte scheppen voor experimenten, in de vorm van een experimentenregime dat oplossingen biedt voor de problemen daarvan. Ten eerste: in regeltechnische zin ruimte scheppen om af te wijken. Ten tweede: bestaande wijzen van handelen koppelen aan belangen die zich tegen de nog zwakke vernieuwing zullen keren. Prille bloemen moeten tegen die vijandigheid worden beschermd.
  • We moeten eenvoud weer in het vaandel voeren. Het gaat niet om 1% of 3% waarop de specifieke regels zijn gebaseerd volgens Rob Wijnberg van de Correspondent, maar om het effect in de samenleving. Regels hebben vaak grote transactiekosten, die moeten worden gekoppeld aan de bereikte rechtvaardigheid. Die eenvoud moet door beleidsambtenaren worden bevochten, op elkaar en op de politiek.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers