Over ‘Markt’ en Interventies

  Reyer Brons
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Reyer Brons 630 dagen geleden
  https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/2019/01/04/over-markt-en-interventies/

  Tom van Doormaal stelt dat de economie heeft behoefte aan mobiliteit op de arbeidsmarkt. De oververhitte woningmarkt vormt daarvoor een forse hindernis. Wie doet daar iets aan in Den Haag? 

  In een uitgebreid artikel analyseert hij wat er allemaal aan de hand is op de woningmarkt. Dat is niet gerust stellend.
  Hij eindigt met een paar richtborden voor de verdere discussie:

   

  • De sociale huurvoorraad moet niet kleiner worden; regel dat woningcorporaties niet langer hun sociale voorraad kunnen verkopen. Dat kan vrij eenvoudig.
  • Stop met denken over de financiering van de “onrendabele top”, want dat begrip is gekoppeld aan betaalbaarheidsnormen en het bouwbedrijfsleven heeft geen subsidie nodig.
  • Herneem het denken over de “volkshuisvestingsprijs”, want de betaalbaarheid van het wonen is een centraal vraagstuk binnen ons “sociaal contract” en zeer bepalend voor de sociale verhoudingen in ons land.
  • Decentralisatie betekent dat lokaal woonruimte wordt geproduceerd, verdeeld en beprijsd, dus geef daartoe gemeente en regio de financiële beleidsruimte (belastinggebied) en middelen.
  • Geef als Rijk kaders voor een lokaal in te vullen prijsbeleid voor woonruimte, voor een verdelingsbeleid van woonruimte, voor een wettelijke en procedurele bescherming van de zwakkeren op die markt.
  • Vermijd dat de overheden naar elkaar wijzen: tekorten aan betaalbare woonruimte zijn een gevolg van eigen beleid, dat lokaal wordt bepaald door overleg met producenten, grondprijs en gronduitgifte, etc….
  • Denk na over een betere benutting van beschikbare woonruimte, door soepeler regels, door een ander fiscaal inkomensbeleid dat creatievere huishoudensvorming aanmoedigt. (basisinkomen)

  Tom houdt daarmee een pleidooi voor een ander perspectief. Meer woningen helpt, dat moet. Wat in de afgelopen eeuw verloren is gegaan is het besef dat iedereen moet wonen, los van alle economische redeneringen over prijzen, huren en inkomens.

  Beter gebruik van beschikbare woonruimte moet ook. Als mensen voldoende inkomen hebben voor hun basisbehoeften, kunnen ze zelf andere beslissingen nemen over hoe en met wie ze willen wonen. Dat kan tot andere behoefte aan woonruimte leiden, aan minder individualisering en eenzaamheid ook nog.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers