Wat speelt

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Deze pagina verwijst naar de lopende acties en de resultaten van het NPI.

  • Via opinie en discussie kom je bij alle opinies die op deze webstite zijn gebpubliceerd (als blog), met eventuele reacties.
  • Het laboratorium biedt ruimte voor experimenten, case-sudies etc. 
  • Onder verwante zaken komen activiteiten, publicaties en organisaties aan bod, die qua doel of bereik overlap vertonen met het NPI.
  • Onder relevante publicaties zijn publicaties te vinden op het terrein van het NPI.
  • Verder is er een rubriek voor korte beleidsanalyses.
  • En natuurlijk het thema EENVOUD!
  • subthema, maar met veel actuele aandacht: basisinkomen