Eenvoud

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Eenvoud logo

Het NPI gaat de komende tijd vooral het accent leggen op het thema EENVOUD. Anders gezegd: het streven naar reductie van complexiteit zal een belangrijk deel van de aandacht krijgen

Bijdragen op de website die verband houden met dit thema, worden gerubriceerd naar de volgende rubrieken:

Aan het thema wordt gewerkt door de (besloten) groep Netwerk Eenvoud