Vormgeving van experimenten voor beter beleid

  • Zet in mijn agenda
    19-06-2018 09:00:00 19-06-2018 18:30:00 Europe/Amsterdam Vormgeving van experimenten voor beter beleid Het onderbouwen van beleid door middel van beleidsexperimenten wordt regelmatig bepleit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de wereld van politiek en beleid. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt nu de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten. Met deze toenemende aandacht voor experimenten sluit Nederland zich aan bij een internationale trend. In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is... Turfmarkt 99, 2511 DC Den Haag, Nederland noreply DD-MM-YYYY
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
Door Netwerk PI 357 dagen geleden
Universiteit Leiden Locatie Wijnhaven Turfmarkt 99, 2511 DC Den Haag
Turfmarkt 99, 2511 DC Den Haag, Nederland
19-06-2018 09:00
19-06-2018 18:30

Het onderbouwen van beleid door middel van beleidsexperimenten wordt regelmatig bepleit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de wereld van politiek en beleid. In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt nu de ambitie uitgesproken om binnen een breed scala aan beleidsterreinen verdere ruimte te scheppen voor experimenten.

Met deze toenemende aandacht voor experimenten sluit Nederland zich aan bij een internationale trend. In landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is reeds veel ervaring met het vormgeven en implementeren van experimenten, bijvoorbeeld aan de hand van de What Works methode. Ook in landen als Canada, Finland en Denemarken wordt een nationale regie gevoerd om met behulp van experimenten effectiever beleid te genereren.

Met het Kennis en Beleid congres 2018 "Vormgeving van experimenten voor beter beleid" gaan wij dieper in op dit thema. Op dit congres staat de vraag centraal op welke manier effectief invulling gegeven kan worden aan de ambitie om experimenten systematisch te incorporeren in de Nederlandse beleidspraktijk. Tevens bieden wij zo inzicht in nieuwe mogelijkheden om 'ongetemde' maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.

Zie verder op de website.

https://scienceworks.nl/kennis-en-beleid-congres-2018/
€ 295,- (excl. 21% BTW)