Experiment Basisinkomen Peel en Maas

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Nieuwsbrief abonnementen

  • Groepen
  • Experiment Basisinkomen Peel en Maas

Experiment Basisinkomen Peel en Maas

Experiment Basisinkomen Peel en Maas

Eigenaar: Harrie Custers

Leden van de groep: 7

Omschrijving:

In deze groep werken we samen om te komen tot een experiment Basisinkomen voor de inwoners van de gemeente Peel en Maas.

Via Gloei is een oproep gedaan om te spreken over wat een basisinkomen is. Nu is het aan de inwoners zelf om te bepalen of en hoe zij "een basisinkomen" wensen in te voeren.

De kerngroep heeft inmiddels geconstateerd dat invoering van een onvoorwaardelijk Basisinkomen door de afhankelijkheid van enerzijds de Raad en anderzijds de landelijke politiek niet zo maar haalbaar is. De kerngroep is van mening dat die afhankelijkheid doorbroken kan worden door eerst of in ieder gevasl tegelijkertijd een lokale munt resp. een lokaal verrekensysteem te introduceren. Dit maakt het namelijk mogelijk om als community zèlf te beslissen of en tot welk basisinkomen)bedrag iemands inkomen kan worden aangevuld met zelf uitgegeven lokaal geld/kapitaal, zonder dat dit consequenties hoeft te hebben voor de ontvangen uitkeringen of bijdragen.

Raf, de wethouder voor het sociaal domein van Peel en Maas wil gaan staan voor een dergelijk lokaal experiment, mits wij in staat zijn om tenminste 50 mensen en ondernemers voor dit idee te interesseren.

De lopende actipunten zijn daarom:

  1. kiezen van een lokaal geld/verrekensysteem;
  2. organisaeren van evenementen en activiteiten voor het uitbreiden van de groep deelnemers.

Centraal staat de wens om het mogelijk te maken dat mensen in Peel en Maas uiteindelijk zelf in staat zijn dit sociale vangnet te creëren. Alles wat een mens nodig heeft kan de regio in feite zelf in samenwerking bieden.

Ondertitel: Experiment basisinkomen
Tag(s) (komma gescheiden):