Laboratorium

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

logoNPIlab4.jpg De stuurgroep van het NPI experimenteert met de bij ons bekende instrumenten om te kijken of we op bepaalde thema's vooruit kunnen komen. Ook volgt de stuurgroep activiteiten van anderen ('externe experimenten')

Hieronder staan de gekozen thema's en de voortgang.
 

Energie 
Eind 2012 heeft de stuurgroep NPI dit onderwerp aangepakt. Er was een externe deelnemer van Vallei Energie.
Zie hier voor de aanpak die we zouden volgen en de vraagstelling, verzorgd door Theo Reijs.  

Zie hier de conclusies, waarbij absolute prioriteit voor politiek en bestuur ligt bij het zorgen voor verbetering van de transparantie op vrijwel alle aspecten van het onderwerp energie.
 

WijThorbecke
Het aan het NPI qua intentie verwante PBI (Platvorm Bestuurlijke Innovatie) is het ambitieuze en spannende project WijThorbecke gestart, gericht op een aanpassing van het Nederlandse politieke bedrijf. Zie hierover ook blogs van november jl. en december jl. en de reacties daarop.
Ook over de vervolgactiviteit op 29 mei 2013. 


Arbeidsmarktbeleid
- laatst bijgesteld op 26-9-2012

Zie een aanzet door Peter van Hoesel.
Zie ook een Fact report van The Fact Club

Genoemde aanzet en enkele stukken naar aanleiding daarvan (Is het goed zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben?Is werken wel nodig?), hebben flinke discussies op LinkedIn opgeroepen, vooral in de groep Innovatie 2.0 - Community of Talents.

Op 22-8-2012 heeft de stuurgroep NPI aan de hand van dit thema geoefend.
De probleemstelling is een beetje bijgekleurd (dynamisering en activering om sterke passiverende elementen te neutraliseren, vergroting van de transparantie, doorbreek valse beeldvorming, verminder de bestaande inproductiviteit). Aanpakken voor oplossingen zijn geclusterd in zes thema's (transaprantie, globalisering, promotie, facilitering, innovatie, regeling en ontregeling). 
De bijeenkomst enerzijds tot aanpassing van de methode voor een volgend thema, anderzijds tot een 'beleidsnota' die inmiddels op de website is gepubliceerd.
Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de nota op relevante plekken onder de aandacht te brengen.