Over het NPI

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Het NPI daagt politici uit om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet vooral gezocht worden naar synergie (ipv de kleinst gemene deler) en naar co-creatie met netwerken van burgers. Speerpunt is het streven naar eenvoud. Belangstellenden kunnen zich registreren en meedoen, bijvoorbeeld door te reageren op een blog, door zelf een blog te plaatsen op de pagina Opinie of door een Beleidsanalyse te maken.

Meer over onze missie, de probleemstelling die ons drijft en de innovatie die wij nodig vinden, vind je onder Wat wil het NPI.

Wie vormen het NPI geeft antwoord op de vraag wie er achter het NPI zitten, wie er mee doen en welke groepen er binnen het NPI actief zijn.  Op de voorpagina van de staat staat ook welke deelnemers (gebruikers) er op dit moment on-line zijn.

Onze bereikbaarheid wordt vermeld onder Waar vind en bereik je het NPI.

Als u wilt bijdragen aan de kosten van het NPI kan dat via bankrekening NL07 INGB 0004 3746 91 tnv APM Groep onder vermelding van bijdrage Netwerk PI.
Desgewenst zenden wij u voor uw bijdrage een factuur (PDF) met vermelding van de BTW. Aanvragen via netwerkpi@gmail.com.