Waar vind en bereik je het NPI

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Het NPI is een netwerk waarbij alle betrokken in eerste instantie zelf aanspreekbaar zijn voor hun activiteiten en uitlatingen.
De geregistreerde gebruikers vind je je via deze link.
Zie hier voor de leden van de regiegroep en hun bereikbaarheid. De regiegroep als geheel is bereikbaar per e-mail via netwerkpi@gmail.com.

Op internet is het NPI, behalve op deze deelsite van Pleio, bereikbaar via op Twitter (@netwerkpi) en als op LinkedIn via de groep Vernieuwing in Politiek en Bestuur

De secretaris van het NPI, Tom van Doormaal, kunt u per post bereiken op het adres
T. van Doormaal
Pr. Irenestraat 14
6661 EA Elst.

Als u wilt bijdragen aan de kosten van het NPI kan dat via bankrekening NL07 INGB 0004 3746 91 tnv APM Groep onder vermelding van bijdrage Netwerk PI.
Desgewenst zenden wij u voor uw bijdrage een factuur (PDF) met vermelding van de BTW. Aanvragen via netwerkpi@gmail.com.