Wie vormen het NPI

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Het NPI is een netwerk waarbij alle betrokken in eerste instantie zelf aanspreekbaar zijn voor hun activiteiten en uitlatingen.
Deze website op Pleio is het punt waar alle activiteiten bij elkaar komen.

Regiegroep NPI

Het NPI heeft een regiegroep die, indien nodig, de koers vaststelt, knopen doorhakt als praktische zaken geregeld moeten worden en het laatste woord heeft bij eventuele conflicten.
De regiegroep heeft thans de volgende samenstelling:

 
Het NPI is te bereiken via het algemene mail-adres netwerkpi@gmail.com.
Voor zover ten behoeve van het NPI adminstratieve en beheerstaken nodig zijn, worden deze uitgevoerd door de APM Groep onder de aanduiding Netwerk Politieke Innovatie - Administratie, Penvoering en Middelenbeheer (NPI APM).
 
Deelnemers en gebruikers

De website van het NPI is publiek toegankelijk. Iedereen kan de inhoud van de website lezen en actief deelnmen aan de discussies. Zowel om een bijdrage te leveren (onder opinie in de vorm van een blog) als om daar op te reageren moet je je wel eerst registreren als gebruiker van Pleio en het NPI.
Op dit moment kent het NPI de volgende gebruikers.
Op de voorpagina van de website is te zien welke gebruikers op dit moment on-line zijn. 

Groepen binnen het NPI

De mogelijkheid bestaat binnen het NPI groepen te vormen, bijvoorbeeld om een bepaald onderwerp uit te diepen of om een activiteit voor te bereiden.
Zie hier het overzicht van alle bestaande groepen